“Компанийн хувьцаа эзэмшигчийн эрх” хэлэлцүүлэг

5 months ago

Г.Давааням-Компанийн тухай хууль дахь хувьцаа эзэмшигчийн төлөөлөн нэхэмжлэл: асуудал ба шийдэл

 

Б.Баттүшиг-Жижиг хувьцаа эзэмшигч vs Том хувьцаа эзэмшигч