2023 оны 5 дугаар сарын эрэлттэй бүтээл

11 months ago

Эрхэм уншигч та бүхэнд legaldata.mn -ний 2023 оны 5 дугаар сарын эрэлттэй 5 бүтээлийг танилцуулж байна.

  1. М.Хатанзориг - Гэрээний эрх зүйн бодлого бодох аргачлал /Гарын авлага, аргачлал/
  2. Б.Дашням – Эрх зүйн бодлого бодох аргачлалууд /Гарын авлага, аргачлал/
  3. Э.МөнхболдМөнгө угаах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн тулгамдсан асуудал /Бакалаврын ажил/
  4. Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи - Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ /судалгааны тайлан/
  5. Б.Оюун-Эрдэнэ - Өвийн тухай ойлголт ба өв залгамжлалын эрх зүйн зохицуулалт /Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл/

Бид эрэлттэй бүтээлийг шалгаруулахдаа тухайн сард уншсан хүний давтагдахгүй тоогоор тооцдог болно.