Special Ep7: Хуульчийн мэргэжлийн шалгалт (2023)- ын Иргэний эрх зүйн бодлого ба шүүхийн шийдвэр

1 month ago

Энэ удаагийн дугаараар 2023 оны Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын Иргэний эрх зүйн бодлогын шүүхийн шийдвэрийг танилцуулж байна.