Ж Содномдаржаа

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
МУИС-ХЗС

Зэрэг цол авсан сургууль:
МУИС-ХЗС

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Өмгөөлөгч

2008-2013 он МУИС-ийн ХЗС (хууль зүйн бакалавр)

Бүтээлийн тоо: 12

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 16753

Бүтээлүүд уншигдсан: 612

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2546

Зохиогчийн бүтээлүүд