Бүтээлийн нэр
Монгол Улсад жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр 2011- 2018 онд хоёр болон олон талт хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөр, санхүүжилтийн тойм
Хэлбэр
Судалгааны тойм & Тойм судалгаа
Салбар
Төрийн санхүү, төсөв, Олон Улсын нийтийн эрх зүй, Иргэний нийгэм
Бүтээлийн товч
Энэхүү судалгаа нь Монгол улсын ЖЭТБХҮХ-т “Жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого, төлөвлөлт, төсвийг үндэсний, салбарын, орон нутгийн байгууллагын түвшинд хэрэгжүүлэх” 2 дугаар зорилтын хүрээнд төлөвлөсөн “гадаад улсын болон олон улсын байгууллагаас жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр манай улсад оруулсан хувь нэмэр, зарцуулсан санхүүжилтийн талаарх мэдээллийг нэгтгэн, зөвлөмж хүргүүлэх (3.2.14)” ажлын гүйцэтгэл юм. Ажлын даалгаврын дагуу Монгол Улсын Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах хууль (ЖЭТБХТХ) 2011 онд батлагдсанаас хойшх хугацаанд хөгжлийн албан ёсны туслалцаа (ХАЁТ)-ны хүрээнд хэрэгжсэн жендэрийн чиглэлийн төсөл, хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг хамруулж нэгтгэсэн болно.
Судалгааны явцад Монгол улсын хөгжлийн санхүүжилтийн мэдээлэл хомс байгаа нь харагдлаа. Гадаадын зээл, тусламжийн захиран зарцуулалтын мэдээлэл https://odamis.mof.gov.mn сайтад журмын дагуу бүрэн тусгагдсан байх ёстой ч бодит байдал дээр тус сайтын мэдээлэл зөрүүтэй, бүрэн бус байна. Үүнээс шалтгаалж санхүүжилтийн тодорхой зураглалыг гаргах боломжгүй нөхцөл байдал үүсч, төрийн яамд, хөгжлийн түнш орнуудын ЭСЯ, олон улсын байгууллагуудад хандаж цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн жендрийн чиглэлээр хийсэн санхүүжилтийн тоймыг гаргасан болно.
Түлхүүр үг
Санхүүжилт, жендэр, төсөв, олон улсын тусламж, хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламж, олон улсын байгууллага, жендэрийн үндэсний хороо, хөгжлийн албан ёсны тусламж
Бичигдсэн огноо
2019-01-01
Хуудсын тоо
78
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-06-26
Товч мэдээлэл үзсэн
216
Бүрэн эхээр нь үзсэн
1
Эшлэлийн тоо
62
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Н.Норовсамбуу Ж.Содномдаржаа “Монгол Улсад жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр 2011- 2018 онд хоёр болон олон талт хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөр, санхүүжилтийн тойм” (2019), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/2046
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

АШИГЛАСАН ЭХ СУРВАЛЖ

Нэг. Монгол хэл дээрх ном, сэтгүүл, өгүүлэл, тайлан

 1. Д.Жаргалсайхан “Зээл, тусламж авсан 25 жил” нийтлэл

 2. PBAS (Proceeding of the Mongolian Academy of Sciences) сэтгүүлд нийтлэгдсэн

  С.Азжаргалын “Япон улсаас манай оронд үзүүлж буй зээл тусламжийн асуудал”

 3. 2018 оны 02-р сарын 05-ны өдрийн Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Г.Занданшатар УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогтын асуулгын хариу.

 4. ҮАГ (2013) “Гадаадын зээл, тусламж, Засгийн газраас гадаад зах зээл дээрх гаргасан бонд, МҮХС-гийн хөрөнгөөр 2008-2013 оны 9-р сар хүртэлх хугацаанд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын чанартай төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн”

 5. ШХА, АХБ, НҮБХХ, МУЗГ (2018) “Монгол улсын хөгжлийн санхүүжилтийн үнэлгээ” Тогтвортой хөгжлийн санхүүжилтийг төрөлжүүлэх нь

 6. НҮБХХ, ЗГ-ын тохирлуулагч агентлаг ҮХГ (2018) “Монгол Улсын хөгжлийн нэгдсэн төлөвлөлтийг хийх нийтлэг аргачлал (Тайлан-V)”

 7. Хөгжлийн замнал сан, ЖҮХ (2016) “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах Монгол улсын хуулийг хэрэгжүүлэх Засгийн газрын дунд хугацааны стратег, төлөвлөгөө (2013-2016)-ний хэрэгжилтийн үр дүнгийн үнэлгээ”

 8. ХЭҮК (2019) “Хүний эрхийн тайлан 2018”

 9. АХБ, ЖҮХ, МУЗГ (2014) “Монгол улсын засгийн газрын жендэрийн үндэсний хорооны бүтцэд хийсэн институцийн дүн шинжилгээ”

 10. GIZ, IRIM (2017-2018) “Байгаль Орчны салбарын жендэрийн нөхцөл байдалд хийсэн дүн шинжилгээ (ойн салбарын жишээ)” эцсийн тайлан

 11. ХЭҮК (2017) “Хүний эрхийн тайлан 2016”

 12. 2013 оны ЖҮХАА-ны тайлан

Хоёр. Онлайн эх сурвалж

 1. https://ikon.mn/n/1fko

 2. https://odamis.mof.gov.mn/FileRepository

 3. http://mofa.gov.mn/exp/blog/12/90

 4. http://www.energyresources.mn/uploads/CSR%20Report%202016%20Mon_final.pdf

 5. http://development.ub.gov.mn

 6. https://www.cmc-global.org/content/public-–-private-partnerships-development-mongolia-perspective

 7. https://docs.google.com/file/d/0B8Cw1lR0ZatUQXRqT0tXYlpKM28/view

 8. http://www.mfa.gov.mn/page_id=18613#1490083808761-acea8f3f-5f18

 9. http://www.parliament.mn/n/tjko

 10. https://mof.gov.mn/static/structure

 11. http://www.oecd.org/dac/effectiveness/thehihlevelforaonaideffectivenessahistory.htm

 12. http://www.oecd.org/dac/effectiveness/hlf1tefirsthighlevelforumonaideffectivenessrome.htm

 13. http://jargaldefacto.com/article/zeel-tuslamj-awsan-25-jil

 14. http://unelgee.gov.mn

15.http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Mongolia%204.pdf

Гурав. Эрх зүйн эх сурвалж

 1. ЖЭТБХтХ, 2011 он

 2. Төсвийн тухай хууль, 2011 он

 3. ХБТтХ, 2015 он

 4. Өрийн удирдлагын тухай хууль, 2015 он

 5. ЖЭТБХҮХ, 2017 он

 6. Засгийн газрын 2018 оны 249 дугаар тогтоол

 7. Засгийн газрын 2018 оны 348 дугаар тогтоол

Дөрөв. Гадаад хэл дээрх эх сурвалж

 1. Global Assessment Report (2014) “National Statistical System of Mongolia”

 2. AP-DEF, UNDP (2017) “Development Finance Assessment and Integrated Financing Solutions” Achieving the Sustainable Development Goals in the Era of the Addis Ababa Action Agenda

 3. WHO-Mongolia (2010) “Country Cooperation Strateg 2010-2015”

 4. Aid Effectiveness 2011: Progress in Implementing the Paris Declaration