Болдхуягийн Пүрэвсүрэн

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
МУИС-ХЗС, ХУИС

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Хуульч, өмгөөлөгч

Бүтээлийн тоо: 10

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 11047

Бүтээлүүд уншигдсан: 511

Зохиогчийн профайл үзсэн: 1832

Зохиогчийн бүтээлүүд