Бүтээлийн нэр
Шүүхээс эрүүгийн хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаах нь
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Эрүүгийн процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
1.1. Судалгааны зорилго
Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны хаврын чуулганаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт ёсоор
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж байна. Энэ ажлын хүрээнд одоо мөрдөж байгаа Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 225 дугаар зүйлийн 225.1.2 дахь хэсэг болон 230 дугаар зүйлд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаа хийж, хууль тогтоох эрх
бүхий субьектын шинэ хуулийн төсөл хэлэлцэн батлах ажилд санал, дүгнэлтээ хүргүүлэхэд
оршино.
1.2. Судалгааны арга
Шинжлэх ухааны судалгааны эмперик түгээмэл арга болон судалгааны судлагдахууны
онцлогийг илтгэн гаргах дараах тусгай арга болох.
a. Түүхчлэх;
b. Харьцуулах;
c. Баримт бичиг боловсруулах;
d. Социологийн судалгааны санал асуулгын аргыг хэрэглэсэн болно.
1.3. Судалгааны хамрах хүрээ
Судалгаа хийснээр юуны өмнө Монгол Улсад шүүхээс эрүүгийн хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт,
мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахтай холбогдон зохицуулж байсан хуулиуд, одоогийн
мөрдөж байгаа “Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хууль”, тус улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, холбогдох бусад хууль, хууль тогтоомжийн тайлбар, гадаад орнууд өөрийн хууль
тогтоомждоо хэрхэн зохицуулж ирсэн байдал, эрдэмтэн судлаачдын өгүүлэл, зэрэг холбогдох эх
сурвалжуудад тулгуурлан боловсрууллаа.
1.4. Судалгааны бүтэц
Бидний судалгаа 5 үндсэн хэсэг, 12 зүйл, санал-дүгнэлт, хавсралт, ашигласан материал гэсэн
бүтэцтэй. Судалгаа хийснээр юуны өмнө Монгол Улсад шүүхээс эрүүгийн хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахтай холбогдон зохицуулж байсан хуулиуд, одоогийн мөрдөж байгаа “Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хууль”, тус улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, холбогдох бусад хууль, хууль тогтоомжийн тайлбар, гадаад орнууд өөрийн хууль тогтоомждоо хэрхэн зохицуулж ирсэн байдал, эрдэмтэн судлаачдын өгүүлэл, зэрэг холбогдох эх сурвалжуудад тулгуурлан боловсрууллаа.
Түлхүүр үг
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 225 дугаар зүйлийн 225.1.2 дахь хэсэг болон 230 дугаар зүйл, Шүүхээс эрүүгийн хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаах
Бичигдсэн огноо
2017-12-13
Хуудсын тоо
18
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-02-01
Товч мэдээлэл үзсэн
233
Бүрэн эхээр нь үзсэн
7
Эшлэлийн тоо
5
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн “Шүүхээс эрүүгийн хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаах нь” (2017), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1878
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

1 БНМАУ-ын Засгийн газрын албан сэтгүүл. No13, 1926 он.

2 БНМАУ-ын Засгийн газрын албан сэтгүүл. No50, 1930 он.

3 БНМАУ-ын хууль дүрэм тогтоолын эмхтгэл. 1 No6, 1963 он.

4 “Төрийн мэдээлэл” сэтшүүл, No5, 1994 он.

5 Төрийн мэдээлэл”, No6, 2002 он.