Бүтээлийн нэр
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛҮҮДЭЭС ТАВИХ ХЯНАЛТ
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Хөдөлмөр
Бүтээлийн товч
Хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн байгууллагын оролцоо, хяналтыг хэрхэн бүрдүүлэх, улмаар энэ нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хэрхэн нөлөөлөх зэрэгт дүн шинжилгээ хийж, олон нийтийн байгууллагын оролцоог хууль хэрэгжүүлэхэд нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон санал, дүгнэлт гарган холбогдох байгууллагад хүргүүлэхэд оршино.

Зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд хэд хэдэн зорилтыг дэвшүүлэв: Үүнд:
• Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн байгууллагын оролцооны ач холбогдол, өнөөгийн төлөвийг статистикийн болон баримт бичгийн шинжилгээний аргаар судлах;
• Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн байгууллагын оролцоо хуулийн хэрэгжилтийн талаарх харьцуулсан судалгаа хийж дүгнэлт хийх;
• Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулахад олон нийтийн байгууллагын оролцоо, хяналт ямар байх талаар санал гаргах
Түлхүүр үг
хөдөлмөрийн харилцаа, үйлдвэрчний эвлэл, хөдөлмөрийн хууль, тогтоомж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа
Бичигдсэн огноо
2008
Хуудсын тоо
30
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2017-05-10
Товч мэдээлэл үзсэн
3482
Бүрэн эхээр нь үзсэн
237
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх