Бүтээлийн нэр
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЛЭЭС УЧИРСАН ГЭМ ХОРЫГ АРИЛГАЖ БАЙГАА БАЙДАЛ
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Захиргаа, Гэм хор
Бүтээлийн товч
Эрх зүйт төрийн үйл ажиллагааны нэг эхлэл болсон “Хууль дээдлэх” зарчим нь нэгэнтэйгүүр засаг төрийн байгууллагаас хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах суурь баталгаа болдог. Өөрөөр хэлбэл, засаг төрөөс иргэдтэй харилцаж эцсийн дүнд хуульд заасан үндэслэлийн дагуу шийдвэр гаргаж үр дүнг хариуцна. Гэтэл зарим тохиолдолд төрийн албан хаагч, албан тушаалтан мэдлэг чадвар дутсанаас болон бусад нөхцөл шалтгааны улмаас хууль бус үйлдэл хийж бусдад гэм хор учруулдаг.
Энэхүү судалгааны зорилго нь төрийн байгууллага, албан тушаалтны хууль бус үйлдлээч учирсан гэм хорыг арилгуулах нэхэмжлэлтэй хэргийг захиргааны болон иргэний хэргийн шүүхээр шийдвэрлэж байгаа практикийг судалж, холбогдох хууль тогтоомжийн үр нөлөөг эрдэм шинжилгээний үүднээс тодорхойлж, шүүхийн практикт үр нөлөө үзүүлэхүйц санал, зөвлөмжийг боловсруулахад оршино.
Түлхүүр үг
төрийн байгууллага, төрийн албан хаагч, төрийн байгууллага, албан тушаалтын учрруулсан гэм хор, хохирол, төрийн албан хаагчийн хариуцлага
Бичигдсэн огноо
2009
Хуудсын тоо
34
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2017-05-10
Товч мэдээлэл үзсэн
5288
Бүрэн эхээр нь үзсэн
350
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх