Бүтээлийн нэр
Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Захиргааны эрх зүй, Захиргааны процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
Дүн шинжилгээ хийсэн шүүхийн шийдвэрийн хувьд захиргааны гэрээг цуцлах нэг талын (захиргааны байгууллагын) илэрхийллийг (ихэвчлэн захиргааны актын хэлбэртэй гардаг) хянан шийдвэрлэсэн байх бөгөөд онолын хувьд уг илэрхийлэл нь захиргааны хэргийн шүүхийн эрх зүйн хяналтад хамаардаггүй (процессын хуульд хянаж болохоор зохицуулсан тохиолдолд боломжтой ч манай улсын захиргааны процессын хуульд тийм зохицуулалт байхгүй). Иймд тухайн шийдвэрийг гаргасан анхан шатны шүүхийн шийдвэр үндэслэлгүй болохыг шүүмж бичих замаар нотлохыг зорьсон болно.
Кейсийн хувьд захиргааны байгууллагын ямар шийдвэр, үйл ажиллагааг захиргааны хэргийн шүүх хянахгүй вэ? буюу Захиргааны хэргийн шүүхийн хийх эрх зүйн хяналтаас гадуур байх тухай асуудлыг хөндсөн шийдвэр тул энэхүү дүн шинжилгээгээр дамжуулан захиргааны хэргийн шүүхийн зүгээс хийх эрх зүйн хяналтын хүрээ хязгаарыг тодотгохыг гол зорилго болгосон.
Түлхүүр үг
Тоочих зарчим, ерөнхийлөн заах зарчим, захиргааны гэрээ, захиргааны актын характергүй нийтийн эрх зүйн хүсэл зоригийн илэрхийлэл.
Бичигдсэн огноо
2019-11-13
Хуудсын тоо
14
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-01-20
Товч мэдээлэл үзсэн
8780
Бүрэн эхээр нь үзсэн
1258
Эшлэлийн тоо
15
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Л.Энхтайван “Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ” (2019), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/673
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх