Лхамсүрэнгийн Энхтайван

Хуулийн оюутан

Төгссөн сургууль:
Суралцаж буй

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн оюутан

Бүтээлийн тоо: 4

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 9980

Бүтээлүүд уншигдсан: 1280

Зохиогчийн профайл үзсэн: 1844

Зохиогчийн бүтээлүүд

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Л.Энхтайван Үндсэн хуулийн хяналтыг органик хуулиар хэрэгжүүлж болох уу? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-16 Үндсэн хуулийн хяналт Улс төрийн нам Органик хууль
2 Л.Энхтайван НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЁС ДАХЬ ХУУЧ ХАМААРАЛ БУЮУ АРДЫН ДЕПУТАТУУДЫН ХУРЛЫН ХЭВ МАЯГ, ТҮҮНИЙГ ХАЛЖ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛД НИЙЦҮҮЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-18 Орон нутгийн өмч, Нутгийн өөрөө удирдах ёс, Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, төвлөрлийг сааруулах зарчим.
3 Л.Энхтайван ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-01-20 Тоочих зарчим, ерөнхийлөн заах зарчим, захиргааны гэрээ, захиргааны актын характергүй нийтийн эрх зүйн хүсэл зоригийн илэрхийлэл.
4 Л.Энхтайван ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ МЭДЭЛ БА ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХЯНАЛТ, ТЭНЦВЭРИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛД (Захиргааны байгууллагын сонгох боломжийн хүрээнд) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-02-02 Захиргааны байгууллагын сонгох боломж, шүүгчийн хариуцлага, мэргэжлийн хариуцлага, ёс зүйн хариуцлага, шүүх эрх мэдэл, эрх мэдлийн хяналт, тэнцвэр.

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn