Бүтээлийн нэр
Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ (эмхэтгэл 4)
Тэмдэглэл
Эмхэтгэлийг хянан тохиолдуулсан: Т.Мэндсайхан, Хууль зүйн доктор (Ph.D)., МУИС-ийн ХЗС-ийн Дэд профессор Ц.Давхарбаяр, Хууль зүйн доктор (Ph.D)., МУИС-ийн ХЗС-ийн Дэд профессор Д.Энхзул, Хууль зүйн ухааны магистр (LL.M), МУИС-ийн ХЗС-ийн ахлах багш П.Бадамрагчаа, ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Судалгааг бүрэн эхээр нь ННФ-ын forum.mn сайтаас давхар үзэх боломжтой.
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Иргэний эрх зүй, Иргэний процессын эрх зүй, Гэм хорын эрх зүй
Бүтээлийн товч
2018 оноос хойш нийтэлж эхэлсэн цуврал эмхэтгэлийн дөрөв дэх болох энэ удаагийн дугаарт иргэний шүүхийн практикийг судалсан сонирхолтой гурван тайланг багтаан Та бүхэнд хүргэж байна.

Монгол Улсын Засгийн газраас иргэний эрх зүйн хүрээнд хийх хууль тогтоомжийн шинэчлэлийг хууль зүйн салбарын шинэтгэлийн бодлогын нэг чухал чиглэл хэмээн тодорхойлсон энэ цаг үед иргэний шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой эдгээр судалгаа нь бодлого боловсруулагчдын хувьд ач холбогдол бүхий гэж найдаж байна.

Улсын дээд шүүхээс хэргийг анхан шатны шүүхэд буцаах, тээврийн хэрэгслийн ашиглалттай холбоотой үүссэн хохирлыг барагдуулах болон сууц өмчлөл, нийтийн эзэмшлийн талбайн ашиглалт үйлчилгээний төлбөртэй холбоотой маргаан зэрэг иргэдийн амьдралд нийтлэг тохиолдох асуудлыг хөндсөн тул уг тайлангуудыг шүүгчид, хуульчдаас гадна жирийн иргэд ч сонирхон унших боломжтой.
Түлхүүр үг
-Улсын дээд шүүхээс иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хянан хэлэлцүүлэхээр буцаасан үндэслэл
-Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хорыг арилгах зохицуулалт
-Нийтийн зориулалттай орон сууцны дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн засвар үйлчилгээний зардал хуваарилах
Бичигдсэн огноо
2020-12-30
Хуудсын тоо
190
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-05-16
Товч мэдээлэл үзсэн
1852
Бүрэн эхээр нь үзсэн
216
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Нээлттэй Нийгэм Форум “Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ (эмхэтгэл 4)” (2020), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/961
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх