2022 оны 6 дугаар сарын эрэлттэй бүтээл

1 month ago

Эрхэм уншигч та бүхэнд legaldata.mn -ний 2022 оны 6 дугаар сарын эрэлттэй 5 бүтээлийг танилцуулж байна:

1.Б.Бямбасүрэн: Хөдөлмөрийн эрх зүй дэх гэрээ хэлэлцээр, түүний зохицуулалт agreements of labor law and its regulation /Бакалаврын төгсөлтийн ажил/

2.Г.Хонгор: Хөдөлмөрийн тухай хууль/шинэчилсэн найруулга/-ийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах тулгамдсан асуудал /Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл/

3.Б.Туяа: Гэм хорын маргааны зүйлчлэлийн онол, практик /Бакалаврын төгсөлтийн ажил/

4.Ц.Цогт: Захиргааны ерөнхий хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.7 дахь хэсгийг тайлбарлах нь /эсээ, нийтлэл/

5.Б.Төрболд: Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүй /Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл/

 

Бид эрэлттэй бүтээлийг шалгаруулахдаа тухайн сард уншсан хүний давтагдахгүй тоогоор тооцдог болно.