#legaltalks №16 А.Отгон: Америкт компани байгуулах нь бизнесийн гэрээний ойлголтууд

1 year ago

“Америкт компани байгуулах нь, бизнесийн гэрээний ойлголтууд” сэдвийн хүрээнд “Америкт компани байгуулах нь, бизнесийн гэрээний ойлголтууд” номын зохиогч, хууль зүйн магистр (LLM), эрх зүйч А.Отгонтой ярилцсан дугаарыг хүргэж байна.

Та бүхэн энэхүү дугаараас АНУ-д хуулийн чиглэлээр магистрын хөтөлбөрт суралцсан зочны туршлага, АНУ-ын гэрээний эрх зүйн ерөнхий ойлголт, гэрээний харилцааг мужийн хууль тогтоомжоор хэрхэн ялгамжтай зохицуулдаг, гэрээ хэлэлцээр байгуулах үед хэлэлцээр хийх ач холбогдол, анхаарах зүйлс, компани хэрхэн байгуулах талаарх сонирхолтой сэдвийг хөндсөн ээлжит дугаарыг хүлээн авч сонсоно уу.

Сонсох линк:

legaldata: https://legaldata.mn/news/73

Apple:  https://apple.co/2ZHVcIa

Castbox: https://bit.ly/3GLCOz5

Anchor:  https://bit.ly/3ECUWt8

Google:  https://bit.ly/2Y8Wrj5

Mplus:  https://bit.ly/3k0b9kq