Гочоогийн Банзрагч

Хууль зүйн доктор

Төгссөн сургууль:
МУИС-Хууль Зүйн Сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
ХБНГУ-ын Байротын их сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Улсын дээд шүүхийн шүүгч

1999 онд Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг төгссөн. Эрх зүйч мэргэжилтэй.
2003 онд Холбооны Бүгд Найрамдах Герман улсын Байротын Их Сургуульд "Хууль зүйн ухааны магистр" (LL.M.),
2007 онд Бүгд Найрамдах Герман улсын Байротын Их Сургуульд "Хууль зүйн ухааны доктор" (Dr.jur.)
2001-2008 онд Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуульд багш;
2008-2015 онд Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуульд дэд профессор;
2008-2009 онд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнд Сургалтын албаны эрхлэгч;
2015-2016 онд Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн дэд захирал;
2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрөөс Улсын Дээд шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

Бүтээлийн тоо: 8

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 38356

Бүтээлүүд уншигдсан: 2725

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2991

Зохиогчийн бүтээлүүд

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Г.Банзрагч ЭРХ ЗҮЙТ ТӨР БУЮУ ЗАХИРГААНЫ ШҮҮХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-07 эрх зүйт, захиргааны хэргийн шүүх, захиргааны хэргийн шүүхийн зорилго, Монгол Улсад Захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдсаны үр дүн
2 Г.Банзрагч ГЕРМАН-МОНГОЛЫН ЗАХИРГААНЫ ПРОЦЕССЫН ЭРХ ЗҮЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-08 захиргааны хэргийн шүүх, захиргааны хэргийн шүүхийн зорилго, субьектив эрхийн хамгаалалт, обьектив эрхийн хамгаалалт, захиргааны шүүхийн эрхийн хамгаалалт, нэхэмжлэлийн хэлбэр, урьдчилсан эрхийн хамгаалалт, захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт, захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх урьдчилсан нөхцөл, хүчингүй болгох нэхэмжлэл, даалгах нэхэмжлэл, тогтоох нэхэмжлэл, бусад тодорхойлох нэхэмжлэл бүтээх нэхэмжлэл, хүчингүй болгох нэхэмжлэл
3 Г.Банзрагч МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТУХАЙД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-08 Захиргааны хэргийн шүүх, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль ба Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль,
4 Г.Банзрагч Эдийн засгийн захиргааны эрх зүй нь захиргааны эрх зүйн тусгай ангийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-13 захиргааны эрх зүй, захиргааны эрх зүйн тусгай анги, захиргааны эрх зүйн тусгай ангийн өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн чиг хандлага,
5 Г.Банзрагч ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН НЭР ТОМЪЁОНЫ ХӨГЖИЛ, ШИНЭЧЛЭЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-13 захиргааны эрх зүй, хууль зүйн нэр томъёо, захиргааны эрх зүйн нэр томъёо,
6 Г.Банзрагч ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРИЛЦААН ДАХЬ ТӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС, АНХААРАХ АСУУДЛУУД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-13 эдийн засаг дахь төрийн зохицуулалтын зорилго, үүрэг, хэлбэр, эдийн засгийн эрх зүй, эдийн засгийн захиргааны эрх зүй, эдийн засаг дахь төрийн зохицуулалтын Үндсэн хуулийн үндэс, эдийн засгийн харилцааг зохицуулж буй нийтийн эрх зүйн хэмжээ,
7 Г.Банзрагч Хөдөө аж ахуй ба захиргааны эрх зүй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-13 Захиргааны эрх зүй, хөдөө аж ахуй ба захиргааны эрх зүй, хөдөө аж ахуйн салбарын нийтийн эрх зүйн зохицуулалт, мал аж ахуйн салбарын нийтийн эрх зүйн зохицуулалт, газар тариалангийн салбарын нийтийн эрх зүйн зохицуулалт
8 Г.Банзрагч Захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийн төрөл, шаардлага, тэдгээрт тавигдах тусгай урьдчилсан нөхцлүүд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-05-29 захиргааны хэргийн шүүх, нэхэмжлэл, нэхэмжлэлийн төрөл, захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийн төрөл, хүчингүй болгох нэхэмжлэл, тогтоох нэхэмжлэл, даалгах нэхэмжлэл, үргэлжлүүлэн тогтоох нэхэмжлэл, ерөнхий үүрэг хүлээлгэх нэхэмжлэл

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn