Баатархүүгийн Эрдэнэмөнх

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
МУИС-ийн ХЗС

Зэрэг цол авсан сургууль:
МУИС-ийн ХЗС

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Өмгөөллийн "Эм Жэй Эл Атторнейс" ХХН-ийн партнер, өмгөөлөгч

Судалгааны чиглэл: Захиргааны процессын эрх зүйн зарим асуудлууд болон Арбитрын ажиллагаа

Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 3012

Бүтээлүүд уншигдсан: 10

Зохиогчийн профайл үзсэн: 1210

Зохиогчийн бүтээлүүд