Цэрэнбалтавын Сарантуяа

Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор

Төгссөн сургууль:
ОХУ-ын Воронежийн улсын их сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
МУИС-Хууль Зүйн Сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн профессор

Ажилласан байдал:
1981-1983 онд Нийгмийн ухааны институтэд эрдэм шинжилгээний ажилтан
1987 оноос өнөөг хүртэл МУИС-ын Хууль зүйн сургуульд багш
1993 оноос өнөөг хүртэл Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газрын тэргүүн
1998-2001 онд МХАҮТ-ын дэргэдэх Гадаад худалдааны арбитрт арбитрч
2001-2013 онд Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн

Мэргэшсэн чиглэл:
Үндсэн хуулийн эрх зүй, Үндсэн хуулийн процессийн эрх зүй

Бүтээлийн тоо: 15

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 14897

Бүтээлүүд уншигдсан: 1360

Зохиогчийн профайл үзсэн: 1140

Зохиогчийн бүтээлүүд

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Ц.Сарантуяа Төрийн эрх мэдлийг хуваарилах зарчим ба Үндсэн хуулийн хяналт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-11 Төрийн эрх мэдэл хуваарилах зарчим, Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн хяналт, Үндсэн хуулийн цэц,
2 Ц.Сарантуяа Үндэсний эрх зүй ба олон улсын түгээмэл эрх зүйн зөрчилдөөнийг үндсэн хуулийн шүүхийн журмаар шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-12 үндэсний эрх зүй ба олон улсын эрх зүй, монист ба дуалист онол, үндсэн хуулийн эрх зүй, үндсэн хуулийн цэц, үндсэн хуулийн шүүх, Монгол Улсын олон улсын гэрээ
3 Ц.Сарантуяа Шүүгчдэд тавих Үндсэн хуулийн шаардлага ба Цэцийн бүрэлдэхүүн Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-13 шүүх, шүүгч, Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн, шүүгчид тавих шаардлага, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнд тавих шаардлага, шүүгч ба цэцийн гишүүнд тавих шаардлага
4 Ц.Сарантуяа Үндсэн хуулийн шүүх Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-13 Эрх мэдлийг хуваарилах онол, Үндсэн хуулийн шүүх, Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн хяналтын хэлбэр, хэм хэмжээний хяналт, иргэдийн өргөдөл, гомдол, эрх мэдэл хоорондын маргааныг шийдвэрлэх хяналт
5 Ц.Сарантуяа Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал бол эрх зүйн системийн хууль зүйн үндэс мөн Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 эрх зүйт төр, Үндсэн хууль, эрх зүйт төр ба Монгол Улсын Үндсэн хууль, хуульд захирагдах, эрх зүйт төрий зарчим
6 Ц.Сарантуяа Үндсэн эрх ба хүний эрх Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 үндсэн эрх, хүний эрх, хүний эрхий дотоодын эрх зүйн үүднээс, хүнийн эрхийг олон улсын түгээмэл эрх зүйн үүднээс, үндсэн эрхийн онол, үндсэн эрхийн талаарх онолын эргэцүүлэл
7 Ц.Сарантуяа Үндсэн эрх-шүүх-Үндсэн хуулийн шүүх Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 үндсэн эрх, үндсэн эрх шууд үйлчлэх эрх зүй болох нь, үндсэн эрх ба шүүх, үндсэн эрх ба үндсэн хуулийн шүүх, үндсэн эрх нийтийн эрх зүйд хамаарах нь, үндсэн эрх хувь хүний эрх мэдэл болох нь
8 Ц.Сарантуяа Үндсэн хууль ба Үндсэн хуулийн шүүх: Үндсэн хуулийг шүүхиийн журмаар хамгаалах асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 Үндсэн хууль, үндсэн хуулийн хяналт, үндсэн хуулийн шүүх, үндсэн хуулийн хяналтын зориулалт, үндсэн хуулийг тайлбарлах, үндсэн хуулийг шууд үйлчилдэг эрх зүй болгох
9 Ц.Сарантуяа Үндсэн хуулийн үнэт зүйл, түүний хэрэгжилт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-21 Үндсэн хуулийн үнэт зүйлт, төрийн эрх ард түмний мэдэлд байх, чөлөөт сонгууль, олон намын тогтолцоо, эрх чөлөөтэй, хуулийн өмнө тэгш байх, төрийн эрх мэдэл хуваарилагдсан байх, засгийн газар хариуцлага хүлээх
10 Ц.Сарантуяа МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ОНЦЛОГ, ЭРХ ЗҮЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-16 Үндсэн хуулийн шүүх аль эрх мэдлийн шийдвэрийг хянах вэ?, Үндсэн хуулийн цэц гүйцэтгэх эрх мэдлийн шийдвэрийг бүхэлд нь хянах боломжтой юу?, Үндсэн эрх нь зөрчигдлөө хэмээн иргэн хүн үзсэн тохиолдолд Цэцэд хандах боломжтой юу?, Үндсэн хуулийн шүүхэд иргэн хүн шууд хандах уу?, хэм хэмжээний хяналт,
11 Ц.Сарантуяа ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ, ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ШИНЭЭР ТОДОРХОЙЛОХ АСУУДАЛД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-21 Үндсэн хуулийн цэц үндсэн хуулийн шинжтэй байгууллага болох, Үндсэн хуулийн хэрэгжилтэнд тавих дээд хяналт
12 Ц.Сарантуяа ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ХЯНАЛТ, МОНГОЛ УЛС БОЛОН АРДЧИЛАЛД ШИЛЖИЖ БУЙ БУСАД ОРНЫ ТУРШЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-02-26 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн хяналт, Үндсэн хуулийн шүүх, хэм хэмжээний хяналт, хэм хэмжээний негатив хяналт, хэм хэмжээний тодорхой хяналт, хийсвэр хяналт, урьдчилсан хяналт, өргөдөл, гомдол гаргах
13 Ц.Сарантуяа Үндсэн хуулийн цэцийн эрх зүйн байдал, үндсэн чиг үүргийг шинээр тодорхойлох асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-08-17 цэцийн эрх зүйн байдал, үндсэн чиг үүрэг, үндсэн хуулийн шинжтэй байгууллага, үндсэн хуулийн хэрэгжилтэд тавих дээд хяналт
14 Ц.Сарантуяа ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ШҮҮХ БА ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ: УЯЛДАА ХОЛБОО, ХАРЬЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-08-23 Үндсэн хуулийн шүүх, захиргааны хэргийн шүүх, үндсэн хуулийг дээдлэх зарчим, үндсэн хуулийг тайлбарлах, нийтийн захиргаа, гүйцэтгэх эрх мэдэл
15 Ц.Сарантуяа ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ПРОЦЕСС Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-20 үндсэн хуулийн процесс, түүний ангилал, үндсэн хуулийн хяналт, материаллаг эрх зүй

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn