Цэрэнбалтавын Сарантуяа

Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор

Төгссөн сургууль:
ОХУ-ын Воронежийн улсын их сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
МУИС-Хууль Зүйн Сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн профессор

Ажилласан байдал:
1981-1983 онд Нийгмийн ухааны институтэд эрдэм шинжилгээний ажилтан
1987 оноос өнөөг хүртэл МУИС-ын Хууль зүйн сургуульд багш
1993 оноос өнөөг хүртэл Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газрын тэргүүн
1998-2001 онд МХАҮТ-ын дэргэдэх Гадаад худалдааны арбитрт арбитрч
2001-2013 онд Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн

Мэргэшсэн чиглэл:
Үндсэн хуулийн эрх зүй, Үндсэн хуулийн процессийн эрх зүй

Бүтээлийн тоо: 17

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 24753

Бүтээлүүд уншигдсан: 1843

Зохиогчийн профайл үзсэн: 1913

Зохиогчийн бүтээлүүд