Мандахын Батчимэг

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
МУИС

Зэрэг цол авсан сургууль:
МУИС

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Хуульч

МУИС-н Хууль зүйн сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр 2018 онд төгссөн.

Бүтээлийн тоо: 3

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 7869

Бүтээлүүд уншигдсан: 562

Зохиогчийн профайл үзсэн: 1199

Зохиогчийн бүтээлүүд