Баасандоржийн Батбаяр

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
МУИС-ХЗС

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
МХХ-ны гишүүн, хуульч.

Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн:

Бүтээлүүд уншигдсан:

Зохиогчийн профайл үзсэн: 239

Зохиогчийн бүтээлүүд