Мэндбаяр Амина

Хуулийн оюутан

Төгссөн сургууль:
МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Оюутан

МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургуулийн оюутан

Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн:

Бүтээлүүд уншигдсан:

Зохиогчийн профайл үзсэн: 330

Зохиогчийн бүтээлүүд