Бүтээлийн нэр
ЭДИЙН БУС ХОХИРОЛ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ТОГТОЛЦООНЫ ТАЛААРХ ОНОЛЫН АСУУДАЛ БА МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХЭЭР ЭДИЙН БУС ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЖ БУЙ БАЙДАЛ
Тэмдэглэл
Энэхүү судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэв. Судалгааны бүрэн эхийг ННФ-ын forum.mn -ээс давхар үзэх боломжтой.
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Гэм хор
Бүтээлийн товч
Энэхүү судалгаагаар эдийн бус хохирлын талаарх шүүхийн байр суурийг онолын үндсэн дээр тодруулах, эдийн бус хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд шүүхэд тулгарч буй асуудлыг шүүхийн шийдвэрт үндэслэн авч үзсэнээр эдийн бус хохирлыг нөхөн төлүүлэх тогтолцооны чиг үүрэг, ач холбогдлыг тодорхойлохыг зорилоо. Мөн манай улсад эдийн бус хохирлыг хэрхэн өргөн хүрээнд хүлээн зөвшөөрөх боломжтой талаар санал, зөвлөмж боловсруулах нь судалгааны ажлын зорилгод багтана. Уг судалгааг хийж гүйцэтгэхдээ онолын судалгааны болон тохиолдол судлах арга, эрх зүйн орчны болон гадаад улсын эрх зүйн харьцуулсан судалгаа, мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх зэрэг нийтлэг аргыг хэрэглэлээ.

Тохиолдол судлах хүрээнд хүний амь нас, эрүүл мэнд, нэр төр, алдар хүндээс бусад нийтлэг бус эрхийн зөрчилд эдийн бус хохирлыг нэхэмжилсэн хэд хэдэн шийдвэрт төвлөрч, нэхэмжлэгчийн эдийн бус хохирлыг шаардсан үндэслэл, нотлох баримтын бүрдүүлэлт, мөн шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнээс нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн эсхүл татгалзсан үндэслэлд дүн шинжилгээ хийв. Харьцуулсан судалгааны аргын хүрээнд Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс (ХБНГУ), Оросын Холбооны Улс (ОХУ), Япон Улс, Америкийн Нэгдсэн Улс (АНУ) зэрэг гадаадын зарим улс оронд эдийн бус хохирлыг үнэлэн төлүүлж буй арга, зарчим, шалгуур үзүүлэлтүүдийг судалж, дүгнэлт, санал боловсрууллаа.
Түлхүүр үг
эдийн бус хохирол, нөхөн төлбөрийн онол, шийтгэлийн онол, шүүхийн практик, сэтгэл санааны хохирлын хүрээ хязгаар, natural restitution, punitive damage
Бичигдсэн огноо
2022-03-11
Хуудсын тоо
124
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-03-17
Товч мэдээлэл үзсэн
628
Бүрэн эхээр нь үзсэн
57
Эшлэлийн тоо
99
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Б.Ариунзаяа нар "Эдийн бус хохирол нөхөн төлүүлэх тогтолцооны талаарх онолын асуудал ба монгол улсын шүүхээр эдийн бус хохирлыг нөхөн төлүүлж буй байдал" Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа. Цуврал 4. Нээлттэй Нийгэм Форум УБ., 2022, ...... дахь/дэх тал
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх