Бүтээлийн нэр
Орон нутгийн сонгуулийн холбогдолтой маргааныг хянан шийдвэрлэх явцад захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.1.3-д заасан үндэслэлээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх нь
Тэмдэглэл
Энэхүү өгүүллийг “Монголын төр, эрх зүй” сэтгүүлийн 2021 оны №2/98/-т нийтлүүлсэн.
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Захиргааны эрх зүй
Бүтээлийн товч
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн үйл явцтай холбоотойгоор сонгууль болохоос өмнө болон хойно сонгуулийн зөрчил, хэрэг, маргаан багагүй шийдвэрлэгддэг. Эдгээр зөрчил, хэрэг, маргааныг тус бүрийн онцлогоос хамаарч Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хууль (2020 он), Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан харьяаллын дагуу хянан хянан шийдвэрлэж байна.
Ийнхүү сонгуулийн маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хэрэг, маргааны онцлогоос хамаарч Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.1.3.-д заасан “эрүү, иргэн, захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх, арбитрын журмаар шийдвэрлэгдвэл зохих өөр хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэхээс өмнө уг хэргийг хянан шийдвэрлэх боломжгүй” гэсэн үндэслэлээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх тохиолдол гардаг. Ийнхүү шүүхээс орон нутгийн сонгуулийн холбогдолтой маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хуулийн дээрх үндэслэлээр түдгэлзүүлснээс үүдэн гарах зарим асуудлыг хөндөж энхүү бэсрэг өгүүллийг бичлээ. Тодруулбал, 2020 оны Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн дагуу сонгуулийн үеэр болон сонгуулийн дараа үүсдэг зарим төрлийн маргааныг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад үүсч болох онцлог асуудлыг тухайлан хөндөхийг зорилоо.
Түлхүүр үг
Орон нутгийн сонгууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.1.3, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх
Бичигдсэн огноо
2021-04-26
Хуудсын тоо
7
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-01-21
Товч мэдээлэл үзсэн
82
Бүрэн эхээр нь үзсэн
Эшлэлийн тоо
7
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
А.Түвшинтулга “Орон нутгийн сонгуулийн холбогдолтой маргааныг хянан шийдвэрлэх явцад захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.1.3-д заасан үндэслэлээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх нь” (2021), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1470
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

[1] Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021.01.11-ний 109/ШШ2021/0001, 2021.01.19-ний 109/ШШ2021/0003, Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020.11.30-ны 109/ШШ2020/0023, Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020.12.03-ны 118/ШШ2020/0020, Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020.12.04-ний 124/2020/0021, 2020.12.09-ний 124/2020/0022 дугаар шийдвэрүүдийг харна уу. Монгол Улсын Шүүхийн шийдвэрийн цахим сан www.shuukh.mn цахим хуудаснаас 2020.01.01-2021.01.19-ний өдрийг хүртэлх хугацааны шийдвэрийг шүүж үзэхэд нийт 12 шийдвэр тус цахим хуудсанд байршсан байна.

[2] Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 23 дугаар тогтоол

[3] Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн дагуу аймгийн сонгуулийн хорооны сонгогдсонд тооцсон тогтоолтой холбогдох маргаантай холбоотойгоор гаргасан нэхэмжлэлд захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс 11 хэрэгт хянан шийдвэрлэх ажиллагааг ЗХШХШтХ-ийн 65.1.3-т зааснаар түдгэлзүүлэх захирамж гарсан байх бөгөөд түдгэлзүүлсэн хугацаа 20-30 хоног, түүнээс илүү байна.

[4] Захиргааны хэргийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн системээс судалгааг гаргав.(Сүүлд үзсэн: 2021-03-15)

[5] http://togtool.court.gov.mn/iadmin/?menut=15&vsetwidth=1366&vsetheight=728 (сүүлд үзсэн: 2021.03.18)

[6] Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 74 дүгээр зүйлийн 74.3. дахь хэсэгт “Энэ хуулийн 34.3, 37.2, 47.1, 47.5.1, 47.5.2, 55.2-т заасныг зөрчсөн болох нь санал хураалтын дүн гарсны дараа шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон бол тухайн шатны сонгуулийн хороо тухайн этгээдийг Төлөөлөгчөөр сонгогдсонд тооцох тухай шийдвэрээ хүчингүй болгож, нийтэд мэдээлнэ.”, 74.6. дахь хэсэгт “Энэ хуулийн 74.3-т заасны дагуу Төлөөлөгчөөр сонгогдсонд тооцсон тухай шийдвэрийг хүчингүйд тооцсон бол дахин сонгууль явуулна.”, 77 дугаар зүйлийн 77.1. дэх хэсэгт “Сонгуулийн дүн гарсан шийдвэр хүчингүй болсон болон энэ хуулийн  4.7, 74.6-д заасан үндэслэлээр дахин сонгууль явагдана.”гэж тус тус заасан.

[7] Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн тогтоолын санд буй ЗХШХШтХ-ийн 65.1.3-т дахь хэсэгтэй холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэсэн захирамжийн үндэслэлийг давж заалдах шатны шүүхээс хянахдаа дээрх агуулгаар тайлбарлан хэрэглэжээ.