Бүтээлийн нэр
Захиргааны зөрчлийг түүний шинжээр нь ялган зааглах онолын асуудал
Тэмдэглэл
Энэхүү өгүүлэл нь Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс зохион байгуулдаг Докторуудын цуврал лекцийн 2023 оны 05 сарын 23-ны илтгэлээр тавигдсан болно.
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Захиргааны эрх зүй, Зөрчил
Бүтээлийн товч
Монгол Улсын Их хурлаас 2017 оны 05 сарын 11-нд баталсан Зөрчлийн тухай хууль (цаашид “ЗтХ” гэх) болон 2017 оны 05 сарын 18-нд баталсан Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль (цаашид “ЗШШтХ” гэх) –д 2023 оны 05 сарын 20-ны өдөр хүртэл ЗтХ нь 56 удаа, ЗШШтХ нь 34 удаагийн нэмэлт өөрчлөлт орсон байна. Гэвч тус хуулиудын тухай иргэд болон судлаачид шүүмжлэлтэй хандсаар ирсэн юм. Тиймээс Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 04 сарын 14-ний өдөр “Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл” (цаашид “төсөл”гэх)-ийг өргөн барьсан. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын танилцуулсанаар тус төсөл нь хэд хэдэн асуудлыг зохицуулсан байна . Тухайлбал: шийтгэлийн төрөлд “сануулах” шийтгэлийг нэмж, торгуулиа хугацаанаас нь өмнө төлсөн тохиолдолд шийтгэлийг хөнгөрүүлж болох харин давтан зөрчил гаргасан, торгуулиа хугацаанд нь төлөөгүй, хугацаа хэтрүүлсэн бол шийтгэл оногдуулсан эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр торгуулийг нэмэх,аливаа хөнгөлөлт эдлүүлэхгүй байх тухай, зарим төрлийн зөрчил болон эрүүгийн гэмт хэргийн давхардал, ойлгомжгүй байдлыг тодорхой болгосон зэргийг энд онцлон дурдаж болох юм.
Гэвч тус хуулийн төсөл нь захиргааны зөрчлийг ялган зааглах, ялгаатай шинж бүхий зөрчлийг шалган шийдвэрлэх ажиллагааг тусгаарлах зэрэг нэн чухал асуудлыг шийдвэрлээгүй байна. Тиймээс уг өгүүллийн хүрээнд, харьцуулсан эрх зүйн үүднээс Япон улсад захиргааны зөрчлийг ямар шалгуураар ялган заагладаг тухай болон зөрчил шалган шийдвэрлэх өөр хоорондоо ялгаатай ажиллагааны тухай судалж, өөрийн санал, дүгнэлтийг дэвшүүлнэ.
Түлхүүр үг
захиргааны зөрчил, зөрчлийн тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, прокурорын хяналт
Бичигдсэн огноо
2023-05-01
Хуудсын тоо
11
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-05-24
Товч мэдээлэл үзсэн
2097
Бүрэн эхээр нь үзсэн
79
Эшлэлийн тоо
36
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Б.Дөлгөөн “Захиргааны зөрчлийг түүний шинжээр нь ялган зааглах онолын асуудал” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1596
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

[1] Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар, file:///C:/Users/etern/Downloads/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%86%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0.pdf, (Сүүлд үзсэн: 2023 оны 05 сарын 23).

[2] Ц.Цогт, “Захиргааны эрх зүй дэх “хууч хамаарал” буюу прокурорын хяналт,” 2018, https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=387 , 18-19 дэх тал.

[3] Тагнуулын байгууллагын эрх бүхий ажилтан 27 зөрчил, олон нийтийн цагдаа 29 зөрчил, цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий алба хаагч 212 зөрчил шалган шийдвэрлэхээр хуульд тусгажээ. Тоог гаргахдаа зүйл дотрох заалт бүрийг оруулсан болно. БД

[4] Эрүүгийн хэргийн шүүх 33 зөрчил, Иргэний болон захиргааны хэргийн шүүх 5 зөрчилд шийтгэл оногдуулна.

[5] Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын газар, “Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт,” https://prokuror.mn/prosecutors-control , (сүүлд үзсэн: 2023 оны 05 сарын 20).

[6] 中原荿樹「行政制裁―行政法の視点から」法律時報85巻12号(2013年)21頁。

[7] 中原・前掲注(6)21頁。

[8] 市橋克哉「行政罰―行政刑罰、通告処分、過料」公法研究58号(1996年)233頁。

[9] 蔡秀卿「行政の実効性確保制度の法典化に関する一試論―台湾の行政執行法・行政罰法の施行を踏まえてー」市橋克哉先生退職記念論文集『転形期における行政と法の支配の省察』(法律文化者・2021年)306頁以下。

[10]  Танака Жиро нь 1906 онд төрсөн бөгөөд Токиогийн их сургуулийн хүндэт профессор, 1964 оноос 197 онд Улсын дээд шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байсан. Захиргааны эрх зүй болон татварын эрх зүйгээр мэргэшсэн  ба Японы эрх зүйн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, олон онолын үзэл баримтлалыг дэвшүүлж байсан хүн юм.

[11] 田中二郎『新版行政法上巻〔全訂第2版〕』(弘文堂・1974年)195頁。

[12] 田中二郎「過料小論」国家学会雑誌 62 巻 11 号(1948 年)635 頁以下。

[13] Япон хэлний “派生的” гэдэг үг нь “үүсмэл, олдмол” гэсэн утгыг илэрхийлэх бөгөөд англи хэлний “Derivative” гэдэг үгтэй утга дүйхүйц юм. Уг судалгааны хүрээнд “өдөр тутмын” гэж орчуулж хэрэглэсэн болно. БД

[14] 田中二郎『行政法総論』(有斐閣・1957年)19頁。

[15] 北村和生、佐伯彰洋、佐藤英世、高橋明男『行政法の基本―重要判例からのアプローチ(第7版)』(法律文化社・2019年)166頁以下。

[16] 田中二郎『行政法総論』(有斐閣・1957年)422頁、福田平『行政刑法』(有斐閣・1978年)39頁から41頁。

[17] 刑法(明治四十年法律第四十五号)。

[18] 大橋洋一『行政法Ⅰ 現代行政過程論(第4版)』(有斐閣・2019年)317頁以下。

[19] 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)。

[20] 交通事件即決裁判手続法昭和二十九年法律第百十三号。

[21] 藤田宙靖『行政法総論』(青林書院・平成25年)280頁。

[22] Миеэ аймгийн цахим хуудас, https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000945625.pdf , (Сүүлд үзсэн: 2023 оны 05 сарын 18).

[23] 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号):Non-Contentious Case Procedures Act

[24] 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)。

[25] 市橋克哉「日本の行政処罰法制」名古屋大学法政論集149号(1993年)237頁。

[26] 確井真英「行政罰たる過料による制裁の在り方をめぐる研究―わが国とドイツの過料手続に関する比較研究を中心としてー」亜細亜法学49巻1号(2014年)30頁。

[27] 佐伯仁志『制裁論』(有斐閣・2009年)11頁。

[28] 碓井光明「地方公共団体の科す過料に関する考察」明治大学法科大学院論集16号(2015年)88頁。

[29] 板倉宏「行政刑法の課題」ジュリスト増刊『現代の法理論』(1970年)111頁。

[30] 市橋・前掲注(25)34頁

[31] Тухайлбал, хүүхдийн мөнгө олгохоос татгалзах зэрэг орно.БД

[32] 行政上の義務違反行為に対する制裁として授益的処分の取消し・停止がその概念に含まれるかどうかについて、学説上、意見が分かれている。これについては、中原・前掲注(1)21頁以下。

[33] 高田敏『新版行政法―法治主義具体化法としての―』(有斐閣・2009年)228頁。

[34] Жишээ нь: Монгол улсын Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн хуулийн 4.1.11-д зааснаар “Тохирлын гэрчилгээ” гэж бүтээгдэхүүн нь тогтоосон шаардлагад нийцсэнийг тодорхойлсон баримт бичгийг хэлнэ.

[35] Ц.Цогт, “Захиргааны эрх зүй дэх “хууч хамаарал” буюу прокурорын хяналт,” 2018, https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=387 , 19 дэх тал.

[36] Мөн тэнд.