Бүтээлийн нэр
Монголын төр, эрх зүй №108 Захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдсаны 20 жилийн ойн эрдэм шинжилгээний хуралд зориулсан тусгай дугаар
Тэмдэглэл
Сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн шүүгчид: Г.Банзрагч, Г.Мөнхтулга, Н.Дуламсүрэн, А.Сарангэрэл, Б.Адъяасүрэн, Т.Мөнх-Эрдэнэ, Ч.Оюунсайхан, О.Батдорж, Б.Сугиржав, А.Түвшинтулга, В.Цэрэнрагчаа Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн судлаач нар
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Эрх зүйн онол & Философи, Шүүх шинжилгээ
Бүтээлийн товч
Г.Банзрагч- Захиргааны хэргийн шүүхийн хяналтын хүрээг өргөжүүлэх үү, хязгаарлах уу?
Г.Мөнхтулга, Н.Дуламсүрэн- Res judicata зарчим ба захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь
шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас шүүхийн шийдвэрийг дахин хянах асуудал
А.Сарангэрэл- Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн чиг үүрэг, түүнд тулгамдаж буй
асуудал
Б.Адъяасүрэн- Төрийн захиргааны байгууллагаас төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэрийг эс
зөвшөөрч гаргасан нэхэмжлэлийг шүүх хүлээн авах үндэслэлийг оновчтой болгож өөрчлөх нь
Т.Мөнх-Эрдэнэ- Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд шүүх хуралдааныг
амаар явуулах зарчмыг тухайлан хуульчлах шаардлага
Ч.Оюунсайхан, О.Батдорж- Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл, тулгамдаж буй асуудал
Б.Сугиржав- Шүүгчийн татгалзалтай холбоотой хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь тулгамдсан асуудал
А.Түвшинтулга-Орон нутагт гарч буй ашигт малтмалын холбогдолтой зарим маргаан, тэдгээрийн онцлог, хууль хэрэглээ
В.Цэрэнрагчаа- Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн
106.3.11 дэх зохицуулалт, түүний хэрэглээ
Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн-
Захиргааны байгууллагын сонгох боломжийг шүүхээс хянах нь: Монгол Улс ба гадаад улсын
эрх зүйн зохицуулалт, шүүхийн практик
Түлхүүр үг
Эрх зүйн онол, шүүх, шүүхийн практик, судалгаа, мэдээ мэдээлэл, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл.
Бичигдсэн огноо
2024-05-31
Хуудсын тоо
193
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-06-13
Товч мэдээлэл үзсэн
336
Бүрэн эхээр нь үзсэн
28
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн “Монголын төр, эрх зүй №108 Захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдсаны 20 жилийн ойн эрдэм шинжилгээний хуралд зориулсан тусгай дугаар” (2024), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/2038
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх