Бүтээлийн нэр
ИРГЭНИЙ ПРОЦЕССЫН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ДАВЖ ЗААЛДАХ ГОМДОЛ ГАРГАГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫГ ДОРДУУЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ЗАРЧИМ
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Иргэний процесс
Бүтээлийн товч
Иргэний процессын эрх зүй дэх давж заалдах болон хяналтын журмаар гомдол гаргах эрх нь шүүхийн шийдвэр хууль ёсны бөгөөд үндэслэл бүхий байх нөхцөлийг хангахад чухал ач холбогдолтой эрх юм.
Иймээс шүүхийн шийдвэр хууль ёсны бөгөөд үндэслэл бүхий байх нь хэргийн нөхцөл байдлыг зөв тогтоох, материаллаг болон процессын хуулийг хэрэглэхдээ алдаа гаргахгүй байх гэсэн шүүхийн шийдвэрт тавигдаж буй шаардлага болно. Хэрвээ эдгээр шаардлагыг шүүхийн шийдвэр хангахгүй байна гэж талууд үзвэл тухайн шийдвэрийг эдгээр шаардлагыг хангахуйц болгохоор дээд шатны шүүхэд хандах боломжийг давж заалдах болон хяналтын журмаар гомдол гаргах эрх олгодог. Мөн уг эрх нь шүүхээр хамгаалуулах эрхийн нэг төрлийн хувьд Монгол Улсын Үндсэн хуульд “шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах эрх” болон баталгаажсан байдаг. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож буй талууд уг эрхээ баталгаатай эдлэх боломжийг хангах, хуулиар уг нөхцөлийг бүрдүүлэх нь төрийн үүрэг юм.
Энэхүү өгүүллийн хүрээнд иргэний процессын эрх зүй дэх давж заалдах гомдол гаргагчийн эрх зүйн байдлыг дордуулахыг хориглох зарчим болон Монгол улсын иргэний хэргийн давж заалдах шүүхийн шийдвэрийн төрөл, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 166-р зүйлийн 166.4 дэх хэсгийн тайлбар, Япон улсын иргэний процессын хуульд уг харилцааг хэрхэн зохицуулсан талаар авч үзнэ.
Түлхүүр үг
Давж заалдах гомдол гаргагчийн эрх зүйн байдлыг дордуулахыг хориглох, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 166-р зүйлийн 166.4 дэх хэсгийн тайлбар, Давж заалдах шатны шүүх
Бичигдсэн огноо
2017-10-21
Хуудсын тоо
8
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2018-10-24
Товч мэдээлэл үзсэн
5340
Бүрэн эхээр нь үзсэн
299
Эшлэлийн тоо
14
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх