Бүтээлийн нэр
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН УЛМААС УЧИРСАН ГЭМ ХОРЫН ЭРХ ЗҮЙН ОНОЛЫН АСУУДАЛ, ХУУЛЬ ХЭРЭГЛЭЭ
Хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Салбар
Гэм хор
Бүтээлийн товч
Уг бакалаврын төгсөлтийн ажил нь тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хорын эрх зүйн ойлголт, онолын үндэслэлийг нарийвчлан судалж, өөрийн улсын тогтолцоо, шүүхийн хууль хэрэглээний орчинд дүн шинжилгээ хийх замаар холбогдох асуудлыг дэвшүүлж, мөн бусад орны тухайлбал, АНУ, Герман, Япон зэрэг улсуудын тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хорын эрх зүйн суурь зарчим, түүний эрх зүйн зохицуулалт, шүүхийн туршлагатай харьцуулж, Монгол улсын онцлогт тохирсон оновчтой тогтолцоог бий болгох санал, дүгнэлт дэвшүүлсэн болно.

Зам тээврийносол жил бүр өсөн нэмэгдэж буй өнөөгийн нийгэмд тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хорыг нөхөн төлөх үүргийн талаарх онолын үзэл санааг ул суурьтайгаар авч үзэж, түүнтэй холбоотой бусад эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд тайлбарлаж, хэрэглэх нь хэрэг маргааныг шинжлэх ухааны үндэстэйгээр шийдвэрлэх практик ач холбогдолтой.
Түлхүүр үг
Хувийн эрх зүй, гэм хор, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хор, гэм буруутайгаар хариуцлага хүлээх зарчим, гэм буруугүйгээр хариуцлага хүлээх зарчим, гарцаагүйгээр хариуцлага хүлээх зарчим
Бичигдсэн огноо
2018 оны 6 дугаар сар
Хуудсын тоо
58
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2018-10-24
Товч мэдээлэл үзсэн
4137
Бүрэн эхээр нь үзсэн
685
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх