Бүтээлийн нэр
МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТУХАЙ ИЛТГЭЛ 2007
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Цэргийн албан хаагчдын эрхийн хэрэг жилтийн төлөв байдал
Дүрмийн бус харьцаа, түүний үр дагавар
Цэргийн албан хаагчдад оногдуулж буй сахилгын шийтгэлийн талаар
Цэргийн албан хаагчдын орон байр, ахуй нөхцөл
Цэргийн албан хаагчдын хоол хүнс, хувцасны хангалт
Эмнэлгийн үйлчилгээ, эм бүтээгдэхүүний хангалт
Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж, нийгмийн хамгааллын асуудал
Цэргийн байгууллагад ажиллаж буй энгийн ажиллагсдын хөдөлмөрлөх эрх

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХ
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, хамгаалах эрх зүйн орчин
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн талаарх статистик
Алагчлалаас ангид байх эрхийн хэрэгжилт
Нийгмийн халамж, хамгаалал хүртэх эрхийн хэрэгжилт

Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийн хэрэгжилт
Сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилт
Хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт
Сэтгэцийн өвчтэй хүмүүсийн эрхийн хэрэгжилт

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Монгол улс дахь хҮний эрхийн боло всролын өнөөгийн байдал
Хүний эрхийн боловсролын талаарх дэлхий нийтийн чиг хандлага
Хүний эрхийн боловсролын талаарх Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн бодлого
Хүний эрхийн боловсролын хэрэгцээ, шаардлага
Албан боловсролын тогтолцоон дахь хүний эрхийн боловсрол
Албан бус боловсролын тогтолцоон дахь хүний эрхийн боловсрол
Санал , зөвлөмж
Түлхүүр үг
Цэргийн албан хаагчдын эрхийн хэрэг жилтийн төлөв байдал, Дүрмийн бус харьцаа, түүний үр дагавар
Цэргийн албан хаагчдад оногдуулж буй сахилгын шийтгэлийн талаар, Цэргийн албан хаагчдын орон байр, ахуй нөхцөл, Цэргийн албан хаагчдын хоол хүнс, хувцасны хангалт, Эмнэлгийн үйлчилгээ, эм бүтээгдэхүүний хангалт, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж, нийгмийн хамгааллын асуудал, Цэргийн байгууллагад ажиллаж буй энгийн ажиллагсдын хөдөлмөрлөх эрх, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, хамгаалах эрх зүйн орчин, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн талаарх статистик, Алагчлалаас ангид байх эрхийн хэрэгжилт, Нийгмийн халамж, хамгаалал хүртэх эрхийн хэрэгжилт, Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийн хэрэгжилт, Сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилт, Хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт, Сэтгэцийн өвчтэй хүмүүсийн эрхийн хэрэгжилт, Монгол улс дахь хҮний эрхийн боло всролын өнөөгийн байдал, Хүний эрхийн боловсролын талаарх дэлхий нийтийн чиг хандлага, Хүний эрхийн боловсролын талаарх Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн бодлого, Хүний эрхийн боловсролын хэрэгцээ, шаардлага, Албан боловсролын тогтолцоон дахь хүний эрхийн боловсрол, Албан бус боловсролын тогтолцоон дахь хүний эрхийн боловсрол,
Бичигдсэн огноо
2007
Хуудсын тоо
74
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-03-26
Товч мэдээлэл үзсэн
2401
Бүрэн эхээр нь үзсэн
88
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх