Бүтээлийн нэр
ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2015 ЦУВРАЛ НИЙТЛЭЛ
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
Агуулга
• Авилга ба хүний эрх
• Хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа
• 2015 оноос цаашхи хөгжлийн зорилтууд : Сурч боловсрох эрх
• Парламентын тогтолцоон дахь хүний эрх
• Хүний эрхийн боловсролын арга зүй
• Ахмад настны эрхийг хамгаалах олон улсын механизм
• Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц
• Хүний эрхийн боловсролд номын сангийн гүйцэтгэх үүрэг
• Хүний эрхийн үндэсний байгууллага ба иргэний нийгмийн байгууллагын түншлэл, үр дүн
• Хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендерийн ялгаварлан гадуурхалт
• Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн хэрэгжилт Австрали Улсад
• Хүний эрхийг хамгаалагч-сэтгүүлчдийн эрх
• Ялтны хөдөлмөр, түүний үнэлгээ, ангилал, аргачлал
• Нөхөн үржихүйн эрхийн хамгаалах, хөхүүлэн дэмжихэд хүний эрхийн үндэсний байгууллагын оролцоо
• Тэгш хамруулах боловсрол
• Төрийн алба ба цахим мэдээлэл
• Хүний эрхийн үндэсний байгууллага ба Олон Улсын Зохицуулах Хорооны магадлан итгэмжлэл
• Боловсролын санхүүжилт
• Бизнес ба хүний эрх
• Эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх, Истанбулын протоколын үзэл санаа, чиг хандлага
• Мансууруулах бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх олон улсын болон үндэсний механизмыг бэхжүүлцгээе
• Эрүү шүүлтийн асуудлаарх үндэсний нээлттэй хяналт шалгалтын үр дүн, ач холбогдол
• Ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрх ба үзэн ядалтын гэмт хэрэг
• Хүний эрхийн мониторинг, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цаашдын чиг хандлага
• НҮБ-ын зүгээс улсуудад өгсөн, зөвлөмж, түүнийг хэрэгжүүлж буй туршлагууд
• Хүний эрхийн үндэсний байгууллага ба иргэний нийгмийн байгууллагын түншлэл(олон улсад)
• Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хэрэгжилтийг хянах НҮБ-ын механизм
• Бүс нутгийн хүний эрхийг хамгаалах механизм, түүний ач холбогдол
• Цэвэр усаар хангагдах эрх ба төрийн үүрэг
• Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг түүний ангилал, хохирогч хамгаалал
• Уул уурхайн салбарын хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ: Филиппин Улсын жишээ
• Бизнес ба хүний эрх Олон улсын хүний эрхийг хамгаалах механизм, түүний ач холбогдол
• ЛГБТИ хүмүүсийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх
• Хүний эрхийн сургалтын хэрэгцээ, шаардлага, аргачлал
• ХДХВ/ДОХ-той амьдарч буй хүмүүсийн эрүүл мэндийн нууцын асуудал, ялгаварлан гадуурхалт
Түлхүүр үг
Авилга , Хүний эрх , Сурч боловсрох эрх , Парламентын тогтолцоон дахь хүний эрх , Ахмад настны эрхийг хамгаалах олон улсын механизм , Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц, Хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендерийн ялгаварлан гадуурхалт , Ялтны хөдөлмөр , Төрийн алба ба цахим мэдээлэл , Бизнес ба хүний эрх, Эрүү шүүлт , Хүний эрхийн мониторинг, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ , НҮБ-ын зүгээс улсуудад өгсөн, зөвлөмж, түүнийг хэрэгжүүлж буй туршлагууд , Цэвэр усаар хангагдах эрх , ЛГБТИ хүмүүсийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх , ХДХВ/ДОХ-той амьдарч буй хүмүүсийн эрүүл мэндийн нууцын асуудал
Бичигдсэн огноо
2015
Хуудсын тоо
156
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-06-22
Товч мэдээлэл үзсэн
3125
Бүрэн эхээр нь үзсэн
119
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх