Бүтээлийн нэр
Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө ба цензур
Хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх болон мэдээлэл хайх, олж авах, түгээх эрх нь ардчилсан нийгмийн гол тулгуур болдог үнэт зүйл юм. Хэдий Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулиар мэдээллийн агуулгад төрөөс хяналт (цензур) тавихыг хориглосон боловч бодит байдалд ХХЗХ цензур тавьж, үндсэн эрхийг зүй бусаар хязгаарлаж байгаа нь дараах хүчин зүйлүүдээс үүдэлтэй болохыг энэхүү судалгаагаар харуулахыг зорив.
Үүнд:
1. Цензурын тухай тодорхойлолт, онолын тайлбар хийгээгүй нь Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн 3.1-т заасныг бодит байдалд хэрэгжих боломжгүй болгож байна;
2. ХХЗХ нь бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд төрөөс хараат, түүний үйл ажиллагаандаа баримтлах хууль болон дүрэм нь Үндсэн хуульд нийцсэн байдлаар нарийвчлан зохицуулагдаагүй улмаас дур зоргын хязгаарлалт тавих боломжийг бүрдүүлсэн.
Судалгааны ажлын хүрээнд Япон, ХБНГУ, ОХУ улсад цензурыг хэрхэн тодорхойлсон, шүүхээс хэрхэн тайлбарласныг харьцуулан судласан бөгөөд Улсын дээд шүүхийн ХХЗХ-д холбогдох шүүхийн шийдвэрт тулгуурлан ХХЗХ-ны үйл ажиллагаанд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөг хангаж ажиллаж байгаа эсэхэд анализ хийхийг зорьсон болно.
Түлхүүр үг
Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө
Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө
Цензур
Үндсэн хууль
Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
Бичигдсэн огноо
2018
Хуудсын тоо
64
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-11-08
Товч мэдээлэл үзсэн
3301
Бүрэн эхээр нь үзсэн
428
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх