С. Асланбек

Хууль зүйн магистр

Төгссөн сургууль:
МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Хэруга Партнерс Хуулийн Фирмийн Партнер Хуульч

- Эрх зүйн бакалавр, МУИС, Хууль Зүйн Сургууль
- “Тогтвортой хөгжил ба байгалийн баялгийн засаглал” мэргэшлийн сертификат, Байгалийн баялгийн засаглалын хүрээлэн, Хазар Их сургууль, Еврази салбар
- “Гэрээний менежмент” мэргэшлийн сертификат, Олон улсын тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн
- “Европын хүний эрх хамгаалах тогтолцоо” мэргэшлийн сертификат, Виадрина Европын Их Сургууль, ХБНГУ
- “Компанийн засаглалын ахисан түвшний гэрчилгээ” Компанийн засаглалын Үндэсний зөвлөл, Банк санхүүгийн академи
- Ардчилал, манлайллын мэргэшлийн сертификат, Виржинагийн Их Сургууль, АНУ
- “Академик бичилт болон Нийгмийн шинжлэх ухааны суурь судалгааны аргачлал” мэргэшлийн сертификат, Европын Аюулгүй Байдал Хамтын Ажиллагааны Байгууллагын Бишкек дэх Академи
- Хүний эрх, ардчиллын чиглэлээр Магистрын зэрэг, Олон Улсын Хүний Эрхийн Их Сургууль, Европын холбоо
- Хүний эрх хамгаалагч, УЗ-ийн гишүүн, Сургагч багш, Судлаач - “Монфемнет Үндэсний Сүлжээ” ТББ, “Бүх нийт боловсролын төлөө!” ТББ, “Эмнести Интернэшнл” ТББ, “Демокрэйзи” ТББ
- Өмгөөлөгчийн туслах, эрх зүйч - Өмгөөллийн ИЭлСи ХХН
- Лиценз, зөвлөгөө хариуцсан хуулийн мэргэжилтэн - “Эрдэнэс Монгол” ХХК
- Хуульч - “Эрдэнэс Ассет Менежмент” ҮЦК” ХХК
- Зөрчил, гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг цахимжуулах төслийн багийн хуулийн зөвлөх - Инновацийг дэмжих хөтөлбөр
- “Кредит Койн” Виртуал хөрөнгийн төсөлийн үүсгэн байгуулагч, зөвлөх – “Мини Кредит” ХХК
- Гэр бүлийн эрх зүй, Ашигт малтмалын эрх зүй, Худалдааны эрх зүй, Санхүүгийн эрх зүй, Хүний эрх, Гэрээний менежмент, Компанийн засаглал, Виртуал хөрөнгийн эрх зүйн чиглэлээр тус тус мэргэшиж байгаа болно.
- “Эх орноо хамгаалах, хуулийн дагуу цэргийн алба хаах үндсэн үүрэгт хүний эрхийн үүднээс хийсэн дүн шинжилгээ”, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн “Үндсэн хууль ба эрх зүйт ёс” Илтгэлийн эмхтгэл, 2019, https://legaldata.mn/b/410
- “Монгол Улсын Үндсэн хууль дахь үндэсний баялгийн сангийн тухай зохицуулалт ба олон улсын туршлага”, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн “Үндсэн хууль ба эрх зүйт ёс” Илтгэлийн эмхтгэл, 2020, https://legaldata.mn/b/651,
- “Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа ба прокурорын хяналт”, https://legaldata.mn/b/804
- “Үндсэн хуулийн 6.2 дахь хэсэгт орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн зарим нэр томьёог хүний эрхийн үүднээс тайлбарлах нь”, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн “Үндсэн хууль ба эрх зүйт ёс” Илтгэлийн эмхтгэл, 2021 https://legaldata.mn/b/849
- Монгол улс дахь ялгаварлан гадуурхах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд хуулийн хэрэгжилтийг үр дүнтэй болгох нь, “Хөгжил, Хүний эрх, Улс төрийн талаарх олон улсын хурал” 2021
https://legaldata.mn/b/1050
https://www.maids-chula.org/publications
- Арьс ширний үйлдвэр дэх хүний эрхийн асуудал, (Бизнес ба Хүний эрхийн зарчмын хүрээнд Хан-Уул дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлан үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэрт хийгдсэн судалгааны тайлан), НҮБ-ийн Хөгжлийн Хөтөлбөрийн “Бизнес ба Хүний эрх” төсөл
- “Тэгш хамруулах боловсрол ба Үндэсний цөөнх иргэдийн сурч боловсрох эрх” - бодлогын судалгаа төсөл, Нээлттэй Нийгэм Форум

- Б.Чимид багшийн нэрэмжит эрдэм шинжилгээний 10-р уралдаан, хуульч, судлаачдын төрөл - Гуравдугаар байр
- Б.Чимид багшийн нэрэмжит эрдэм шинжилгээний 11-р уралдаан, хуульч, судлаачдын төрөл - Тэргүүн байр
- Улсын Ерөнхий Прокурорын Газар, 50 жилийн ойн хүрээнд “Прокурорын хяналтыг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаан, Прокурор, хуульч, судлаачдын төрөл - Дэд байр
- Б.Чимид багшийн нэрэмжит эрдэм шинжилгээний 12-р уралдаан, хуульч, судлаачдын төрөл - Дэд байр

Бүтээлийн тоо: 6

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 19682

Бүтээлүүд уншигдсан: 1296

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2438

Зохиогчийн бүтээлүүд