Энхболдын Золзаяа

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
МУИС-Хууль зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Бакалавр

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Өмгөөллийн Эм Жэй Эл Атторнейс ХХН

.

Бүтээлийн тоо: 2

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 7227

Бүтээлүүд уншигдсан: 699

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2396

Зохиогчийн бүтээлүүд