Бүтээлийн нэр
ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ, УРАМШУУЛЛЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ
Хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Салбар
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл
Бүтээлийн товч
Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй субъектээс хамааран улс орон бүрт шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын санхүүжилт, зардал, урамшууллын тогтолцоо, түүнээс гадна хэрэгжих механизмын үр нөлөө харилцан адилгүй байх бөгөөд манай улсын хувьд одоогоор төрийн байгууллага шийдвэр гүйцэтгэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэхдээ төлбөр авагчаас суутгасан урамшууллаас шийдвэр гүйцэтгэгчийн цалингаас бусад үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлж буй нь хэр оновчтой эсэх асуудал маргаан дагуулсаар байна.
Түүнчлэн Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлын зарцуулалтын ил тод байдлыг сайжруулах, зардал, урамшууллын эрх зүйн зохицуулалтын үр нөлөөгүй байдлыг арилгахын тулд холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох шаардлага байгаагаас үүдэн уг асуудлыг тодорхой, үндэслэлтэйгээр судлах зорилгоор энэхүү сэдвийг сонгон судалсан болно.
Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардал, урамшууллын эрх зүйн зохицуулалтыг түүхэн талаас нь, мөн одоогийн эрх зүйн зохицуулалтыг шинэчилсэн хуулийн төсөлтэй болон гадаадын зарим улсуудын эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан судалж, одоогийн зохицуулалтын хүрээнд үүсч буй тулгамдсан асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлж, дээрх эрх зүйн зохицуулалтыг цаашид боловсронгуй болгохын тулд юунд анхаарах шаардлагатайг олж тогтоохыг зорьсон болно.
Түлхүүр үг
Шүүхийн шийдвэр, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа, шийдвэр гүйцэтгэлийн зардал, урамшуулал
Бичигдсэн огноо
2017
Хуудсын тоо
45
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2017-06-14
Товч мэдээлэл үзсэн
6761
Бүрэн эхээр нь үзсэн
638
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх