Бүтээлийн нэр
Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг: Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал
Хэлбэр
Докторын диссертаци
Салбар
Эрүүгийн эрх зүй, Криминологи
Бүтээлийн товч
Ой хамгаалах төрийн бодлогын хэрэгжилт, ойг хамгаалж ирсэн түүхэн уламжлал, шинэчлэл, харьцуулсан судлалын асуудал, нийгмийн хор аюул, гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онцлог шинж, энэ гэмт хэргийн криминологи шинж, шалтгаан нөхцлийн талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаа явуулсаны үндсэн дээр хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үр нөлөөтэй арга замыг тодорхойлж, санал дүгнэлт гаргахаар судалгаа хийлээ.
Сэдвийг судлах хэрэгцээ, шаардлага нь энэ сэдвээр цогц судалгаа хийгдээгүй; ойн нөөцийн хомсдол, доройтол нь хүн төрөлхтөний тулгамдсан асуудал болж ой хамгаалах эрх зүйн арга хэрэгслийн талаар эрэл хайгуул хийх шаардлага тулгарсан; ойн хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн талаар иргэд мэдлэг, мэдээлэл багатай, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх оновчтой арга замыг тодорхойлж чадаагүй; ойн гэмт хэргийг зүйлчлэх, илрүүлэх, мөрдөн шалгах шүүн таслах ажиллагааны практик боловсронгуй бус, шинжлэх ухааны үндэслэл муутай, урсгалаар явж байгаа, хууль хяналтын байгууллагууд уялдаа холбоогүй, гэмт хэрэгтэй тэмцэх нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөргүй; Эрүүгийн хууль, Ойн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжууд нь зөрчилтэй, практикт нийцэхгүй, хэрэгжихгүй байгаа бодит шалтгааныг илрүүлэн гаргаж хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, ойн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үр нөлөөтэй арга замыг тодорхойлоход оршино.
Түлхүүр үг
Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг: Эрүүгийн эрх зүй,
Криминологийн асуудал
Бичигдсэн огноо
2012-05-07
Хуудсын тоо
145
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-10-17
Товч мэдээлэл үзсэн
1272
Бүрэн эхээр нь үзсэн
24
Эшлэлийн тоо
100
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Ц.Цэлмэг “Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг: Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал” (2012), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1074
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх