Бүтээлийн нэр
Авлигын гэмт хэргийн олон улсын болон үндэсний эрх зүйн эх сурвалж, харьцуулсан судалгаа
Зохиогч
Тэмдэглэл
Азийн сан болон Хууль зүйн Үндэсний хзрээлэнгийн захиалгаар бичсэн.
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Эрүүгийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц, Авлигатай тэмцэж буй хөгжингүй орнуудын сайн туршлага, манайд нутагшуулан авах боломжто сайн туршлагын талаарх харьцуулсан судалгааг хисэн.
Дэлхийн улс үндэстнүүдийн түүх, хэл соёл, зан заншил, эрх зүйн хэм хэмжээ өөр хоорондоо харилцан адилгүй учраас авлигатай тэмцэх талаар дэлхий нийтийн нэгдсэн нэг загвар гарган авахад хүндрэлтэй боловч олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ нь улс орнуудад жишиг болгон хэрэглэгдэж байдаг. Мөн түүнчлэн авлигын талаар тодорхойлолтыг янз бүрээр тодорхойлохоос гадна авлигын тодорхой гэмт үйлдлүүд болох хээл хахуул авах өгөх, эрх мэдлээ урвуулах, төсвийн хөрөнгийг хууль бусаар зарцуулах зэрэг нь улс орон бүрийн эрх зүйн зохицуулалтад өөр өөрөөр тусган хуульчилж байна.
Түлхүүр үг
Гэмт хэрэг, ял, авлига, авлигын гэмт хэрэг, хахууль, хахууль өгөх, коррупци .
Бичигдсэн огноо
2013-11-11
Хуудсын тоо
192
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-10-17
Товч мэдээлэл үзсэн
1196
Бүрэн эхээр нь үзсэн
38
Эшлэлийн тоо
99
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Ц.Цэлмэг Б.Одонгэрэл “Авлигын гэмт хэргийн олон улсын болон үндэсний эрх зүйн эх сурвалж, харьцуулсан судалгаа” (2013), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1081
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх