Бүтээлийн нэр
ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ЗАРЧМААС ҮҮДСЭН АЖИЛТНЫ ҮЛ ӨРСӨЛДӨХ ҮҮРЭГ: НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН МАГАДЛАЛД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ
Тэмдэглэл
Энэхүү судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэсэн болно.
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Иргэн, Хөдөлмөр
Бүтээлийн товч
Зах зээлийн эдийн засаг хөгжсөн улсуудад ажил олгогч нь хөдөлмөрийн дотоод журам болон хөдөлмөрийн гэрээнд заалт оруулах, бие даасан гэрээ байгуулах замаар ажилтанд үл өрсөлдөх үүрэг хүлээлгэх нь нийтлэг байдлаар хэрэгжих болжээ.

Монгол Улсын хувьд ч гэрээний эрх чөлөөний зарчмын хүрээнд компани нь хөдөлмөрийн гэрээ, эсхүл бие даасан гэрээ байгуулах замаар ажилтанд үл өрсөлдөх үүрэг хүлээлгэх практик үзэгдэх болсон. Хэдий тийм боловч ажилтанд үл өрсөлдөх үүрэг хүлээлгэх нь (i) ажилтны мэдлэг, чадвар, туршлага нийгэмд тархах үйл явцыг хязгаарлаж, нийтийн эрх ашгийг хөндөх (цаашид нийтийн эрх ашиг гэх); (ii) зах зээлийн шударга өрсөлдөөний үр дүнд бий болох бараа, үйлчилгээний чанар, үнийн бууралтыг хязгаарлаж иргэдийн эрх ашигт сөрөг нөлөө үзүүлэх (цаашид иргэдийн эрх
ашиг гэх)-ээс гадна (iii) Үндсэн хуулийн 16.4-т заасан ажилтны “ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох… хувийн аж ахуй эрхлэх” (цаашид ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох эрх гэх) эрхийг зөрчих асуудал дагуулна.

Иймд нийтийн болон иргэдийн эрх ашиг, ажилтны ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох эрхийг хамгаалах үүднээс ажилтны үл өрсөлдөх үүрэг, түүний хүрээг оновчтой тодорхойлох асуудал шүүхийн практикт чухлаар тавигдаж байна. Энэ хүрээнд ажилтны үл өрсөлдөх үүрэгт хамаарах Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019/60/10, №1077 тоот магадлалыг сонгон авч дүн шинжилгээ хийлээ.
Түлхүүр үг
Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, Шүүхийн шийдвэрийн шинжилгээ
Бичигдсэн огноо
2021
Хуудсын тоо
32
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-10-26
Товч мэдээлэл үзсэн
1579
Бүрэн эхээр нь үзсэн
40
Эшлэлийн тоо
32
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Г.Давааням. ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ЗАРЧМААС ҮҮДСЭН АЖИЛТНЫ ҮЛ ӨРСӨЛДӨХ ҮҮРЭГ: НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН МАГАДЛАЛД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ. Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ. цуврал 1, УБ., (2021), Нээлттэй Нийгэм Форум.
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх