Бүтээлийн нэр
Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх шаардлага, хэрэгжүүлэх арга зам /уул уурхай болон барилгын салбарын жишээн дээр/
Хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Салбар
Эрүү
Бүтээлийн товч
Уг бакалаврын төгсөлтийн ажлаар хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх үзэл баримтлал, ойлголт, онолын үндэслэл, бусад орны тухайлбал, АНУ, Австрали, Франц, Япон, Англи зэрэг улсуудын хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлагын тогтолцоо, түүний эрх зүйн зохицуулалтын нийтлэг болон ялгаатай талыг судалж, Монгол улсад хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх шаардлагад үндэслэн, өөрийн орны онцлогт тохирсон оновчтой тогтолцоог бий болгох санал, дүгнэлт дэвшүүлсэн болно.

Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх асуудлын хүрээнд эрх зүйн бүлийн үзэл баримтлалаас эхлэн, өнөөгийн уул уурхайн болон барилгын салбар дахь хуулийн этгээдийн гэмт хэргийн шинж бүхий хууль бус үйл ажиллагаа, түүнд хүлээлгэж буй хариуцлагын тогтолцоо, түүний үр нөлөөг судалж, гадаадын зарим орны тогтолцоотой харьцуулан, өөрийн орны хууль, эрх зүйн тогтолцоогоор хэрэгжүүлэх арга зам хүртэл авч үзэж байгаа нь “хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх шаардлага, хэрэгжүүлэх арга зам” судалгааны ажлын шинэлэг тал болно.
Түлхүүр үг
Эрүүгийн хариуцлага, хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлагын тогтолцоо, компанийн хариуцлага, барилга, уул уурхайн салбар дахь хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа, хариуцлагагүй байдал
Бичигдсэн огноо
2013
Хуудсын тоо
56
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2016-10-25
Товч мэдээлэл үзсэн
9187
Бүрэн эхээр нь үзсэн
1202
Эшлэлийн тоо
108
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх