Бүтээлийн нэр
ШҮҮХИЙН ТОГТОЛЦОО: ТОЙРГИЙН БОЛОН ДАГНАСАН ШҮҮХ
Зохиогч
Ганпүрэвийн Цагаанбаяр Ж.Алтансүх, С.Батбаяр
Тэмдэглэл
Энэхүү судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэсэн бөгөөд тус тайлангийн үр дүн, санал зөвлөмж нь судлаачдын дүгнэлт бөгөөд Нээлттэй Нийгэм Форумын албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй болно.
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Шүүх
Бүтээлийн товч
Энэхүү судалгааг гүйцэтгэхдээ гадаад орны туршлагатай харьцуулан судлах, түүхчлэх, мөн Хууль тогтоомжийн тухай хуульд тусгагдсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврыг судлах, урьдчилан тандаж үзэх зэрэг арга зүйг ашиглан дараах агуулгын хүрээнд судлан, бодлогын хувилбар дэвшүүлэхийн зорив.

Судалгаагаар анхан болон давж заалдах шатны шүүхийг тойргийн зарчмаар, дагнасан хэлбэрээр байгуулах хамгийн боломжит хувилбарыг санал болгох, зөвлөмж боловсруулах, судалгааны үр дүнд тулгуурлан газрын зураглал (инфографик зураг) боловсруулахаар төлөвлөж байна. Түүнчлэн дагнасан шүүх, тойргийн шүүх, тусгай шүүх зэрэг нэр томьёоны хэв шинжүүдийг тодорхойлж, нэг мөр болгох, дагнасан шүүхийн давуу болон сул талыг тодорхойлох, цаашид (ойрын хугацаанд) манай улсад ямар хэлбэрийн дагнасан шүүх байгуулах хэрэгцээ шаардлага байгаа талаар дүгнэлт зөвлөмж гаргана.
Түлхүүр үг
шүүх, шүүхийн тогтолцоо, тойргийн шүүх, дагнасан шүүх, шүүх байгуулах, шүүгчийн ажлын ачаалал, шүүхийн хүртээмж
Бичигдсэн огноо
2021
Хуудсын тоо
150
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-12-29
Товч мэдээлэл үзсэн
976
Бүрэн эхээр нь үзсэн
97
Эшлэлийн тоо
76
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Г.Цагаанбаяр, Ж.Алтансүх, С.Батбаяр "Шүүхийн тогтолцоо: Тойргийн болон дагнасан шүүх" (Бодлогын судалгаа) Нээлттэй Нийгэм Форум, УБ., 2021
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх