Бүтээлийн нэр
Хуульчдын өөрөө удирдах ёсны байгууллага эрх зүйн орчныг тодорхойлох бодлогын судалгаа
Тэмдэглэл
Энэхүү судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр судлаач Б.Баялагмаа, Б.Анирмаа, Б.Наранцэцэг, Э.Энхцэцэг нар гүйцэтгэсэн болно. Судалгааг бүрэн эхээр нь ННФ-ын forum.mn сайтаас давхар үзэх боломжтой.
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Боловсрол, Бусад
Бүтээлийн товч
Монгол Улсын Засгийн газраас ХЭЗБтХ-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 2021 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр УИХ-д өргөн мэдүүлсэн билээ. Тус хуулийн төслийг боловсронгуй болгох, батлах үйл явцыг хөндлөнгийн хараат бус судалгаа, шинжилгээгээр хангах, хуульчдын өөрөө удирдах ёсны байгууллагын чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлагын тогтолцооны үндсэн асуудлаар харьцуулсан судалгаа хийж бодлогын санал, зөвлөмж боловсруулах зорилгоор энэхүү судалгааг хийлээ. Судалгааны хүрээнд дараах үндсэн зорилтыг дэвшүүлсэн болно. Үүнд:
-МХХ-ны одоогийн эрх зүйн орчин, чиг үүргийн хэрэгжилтийг үнэлж, шинжлэх;
-Хуульчдын өөрөө удирдах ёсны байгууллагуудын эрх зүйн орчин, чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлагын тогтолцооны хүрээнд гадаад орнуудын туршлагыг судлах;
–ХЭЗБтХ-ийн төсөлд тусгагдах боломжтой тодорхой саналыг томьёолох зэрэг зорилт хамаарна.
Судлаачдын зүгээс хуульчдын өөрөө удирдах ёсны байгууллагын чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлж буй гадаад орнуудын туршлагыг хууль зүйн харьцуулсан судалгааны аргын дагуу судалж, МХХ-ны бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлагын тогтолцоог тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх тодорхой саналууд гаргасан болно.
Түлхүүр үг
Монголын Хуульчдын холбоо, хуульчдын өөрөө удирдах ёсны байгууллага, Монголын Хуульчдын холбооны бүтэц, зохион байгуулалт, АНУ-ын Хуульчдын холбоо, Австрали Улсын Хуульчдын холбоо болон Хуульчдын нийгэмлэг, Япон Улсын Хуульчдын холбоо, Постсоциалист орнуудын Хуульчдын холбоо
Бичигдсэн огноо
2021-10-07
Хуудсын тоо
106
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-12-31
Товч мэдээлэл үзсэн
1088
Бүрэн эхээр нь үзсэн
14
Эшлэлийн тоо
113
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Нээлттэй Нийгэм Форум “Хуульчдын өөрөө удирдах ёсны байгууллага эрх зүйн орчныг тодорхойлох бодлогын судалгаа” (2021), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1136
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх