Бүтээлийн нэр
залилах гэмт хэргийг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ
Зохиогч
Цолмонгийн Цэлмэг Дэмбэрэлийн Оросоо
Тэмдэглэл
Энэхүү судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэв.
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Эрүү
Бүтээлийн товч
Энэхүү судалгааны хүрээнд залилах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинж, төсөөтэй гэмт хэрэг, зөрчлөөс түүнийг ялган зүйлчлэх, иргэний эрх зүйн маргаанаас залилах үйлдлийг хэрхэн ялгах, гэрээгээр халхавчлан бусдын эд хөрөнгийг залилсан асуудлыг эрүүгийн хариуцлагад татахад учирч буй хүндрэл бэрхшээл, хохирлыг хэрхэн тооцох, шүүхээс нотлох баримтыг үнэлэх, хэргийн бодит байдалтай нийцээгүй дүгнэлт хийн, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг ноцтой зөрчсөн анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх юм. Түүнчлэн Эрүүгийн хуулийг буруу хэрэглэсэн асуудлыг илрүүлэн гаргаж, цаашид хуулийг нэг мөр хэрэглэх, Эрүүгийн хуулийн холбогдох заалтууд хийдэлтэй байгаа бол тухайн зүйл, заалтыг засаж боловсронгуй болгох санал гаргахад судалгааны ажлын зорилго оршино.

Судлаачдын зүгээс хяналтын шатны буюу Улсын Дээд шүүхийн шийдвэрт үнэлэлт өгөх зорилт тавиагүй бөгөөд Шүүхийн тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтөөр Улсын дээд шүүх нь Үндсэн хуулиас бусад хуулийн зүйл, заалтыг тайлбарлах эрхтэй, уг тайлбарыг хууль хэрэглэгч субъект бүр дагаж мөрдөх үүрэгтэй учир ихэнх тохиолдолд анхан шатны шүүхийн шийдвэр, зарим тохиолдолд давж заалдах шатны шүүхийн магадлалд дүн шинжилгээ хийлээ.

Судалгааны хүрээнд шүүхийн шийдвэрийн цахим сан (www. shuukh.mn)-д байгаа 150 орчим шийдвэрээс 2015 оны Эрүүгийн хуулиар залилах гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэсэн анхан шатны шүүхийн 100 шийтгэх тогтоол, давж заалдах шатны шүүхийн 50 магадлалд дүн шинжилгээ хийсэн болно.
Түлхүүр үг
гэмт хэрэг, залилах гэмт хэрэг, залилах гэмт хэргийн хохирол, иргэний маргаан ба залилах гэмт хэрэг, залилах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн
Бичигдсэн огноо
2021
Хуудсын тоо
112
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-01-17
Товч мэдээлэл үзсэн
700
Бүрэн эхээр нь үзсэн
79
Эшлэлийн тоо
26
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Ц.Цэлмэг, Д.Оросоо "Залилах гэмт хэргийг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ" Нээлттэй Нийгэм Форум. Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа: Цуврал 2. УБ., 2021
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх