Бүтээлийн нэр
Гэм хорын эрх зүйн зорилго: Эрх зүй, эдийн засгийн хандлага
Тэмдэглэл
Хууль дээдлэх ёс сэтгүүлийн 2019 оны №01 (71) дугаарт нийтлэгдсэн
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Гэм хор
Бүтээлийн товч
Энэ өгүүллийг хуульчид төдийгүй эдийн засагч, хуулийн мөн чанарыг сонирхдог хүмүүсийн сонорт хүргэх зорилгоор бичиж байгаа учраас гэм хор учруулснаас үүрэг үүсэх учир шалтгааны талаар аль болох энгийнээр тайлбарлахыг хичээлээ. Хүмүүс эд баялагтай холбоотой харилцаанд орох үед нөгөө талд нь давуу байдал, ашиг орлого бий болох, эсхүл өөрт нь илүү зардал гарах буюу алдагдал үүсэх тохиолдол байдаг. Харин ийнхүү алдагдалд орсон явдалд нь өөр хүмүүсийн нөлөө орсон, эсхүл өөр хүмүүс үүний улмаас үндэслэлгүй ашиг олсон гэж үзвэл тухайн этгээд хохирсон хэмээн маргаан үүсгэх, улмаар шүүхэд хандан гомдол, нэхэмжлэл гаргана.

Энэхүү алдагдал, хохирол нь хүмүүсийн эд баялаг холилдон нийлэх, шилжих, хуулиар эсхүл гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчих, бусдын эд хөрөнгийг засан сайжруулах зэрэг олон шалтгаанаар үүсч болдог. Үүнийг гэрээний эрх зүйн зөрчил, үндэслэлгүй хөрөнгөжих, эдийн баялгийн буюу өмч хөрөнгөтэй холбоотой гэм хорыг арилгах зэрэг олон төрлийн эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд авч үзэж, хохирлоо арилгуулах боломж, үндэслэлийг хуулиар тодорхойлсон байдаг1. Эдгээр хохирол арилгахтай холбоотой хуулийн зохицуулалтыг хэрэглэх үндэслэл, нөхцөл өөр өөр байх бөгөөд энэ өгүүллийн хүрээнд зөвхөн бусдын эрх зөрчсөн үйлдэл /эс үйлдэл/ буюу “зөрчлийн” эсхүл гэм хорын улмаас үүссэн хохирлыг арилгах үндэслэлийг авч үзнэ.
Түлхүүр үг
гэм хор, гэм хорын эрх зүйн зорилго, эрх зүй, эдийн засаг, эрх зүйн хэм хэмжээ, гэм хороос үүсэх эдийн засаг
Бичигдсэн огноо
2019
Хуудсын тоо
8
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-01-27
Товч мэдээлэл үзсэн
1653
Бүрэн эхээр нь үзсэн
120
Эшлэлийн тоо
29
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Ж.Оюунтунгалаг, Гэм хорын эрх зүйн зорилго: Эрх зүй, эдийн засгийн хандлага. Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл. 2019 он, №01 (71)
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх