Бүтээлийн нэр
“Худал мэдээлэл тараах” гэмт хэргийн зарим асуудал, Эрүүгийн хууль дахь эрх зүйн зохицуулалт
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй, Эрүүгийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хүний нэр төр, алдар хүндийн халдашгүй байдлыг баталгаажуулсан байдаг бөгөөд эл эрхийг манай улс 2002 оны Эрүүгийн хуулиар “Гүтгэх” зохицуулалтаар хамгаалж байгаад Эрүүгийн хуулиас халсан. Гэтэл 2020 онд Эрүүгийн хуулийн 13.14 дүгээр зүйлд “Худал мэдээлэл тараах” гэмт хэргийн зохицуулалтыг тусгасан нь үндсэндээ үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний хязгаарлалт болох хүний алдар хүндийн эрх зүйн хамгаалалтыг сэргээсэн. Ийнхүү Эрүүгийн хуулийн тус зохицуулалт нь “Хүний нэр төр, алдар хүнд, хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндэд халдсан илт худал мэдээллийг олон нийтэд тараасан бол ..........” хэмээн зохицуулагдсан байсан ч практикт энэ заалт хэрхэн хэрэгжих нь тодорхойгүй хэвээр байна. Учир нь “Худал мэдээлэл тараах” гэмт хэргийн ойлголт, нэр томьёоны асуудал Монгол Улсын эрх зүйн шинжлэх ухаанд бүрэн тодорхойлоогүй байгаагаас гадна энэхүү гэмт хэргийг алдар хүндийн буюу хувь хүний эрхийн хамгаалалт болгон тусгасан нь учир дутагдалтай байна. Иймд Худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийн тухай ойлголт, тулгамдаж буй асуудал болон өөр улсад хэрхэн ойлгож байгааг судлах шаардлага үүсэж байна.
Түлхүүр үг
Үндсэн хууль, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд, халдашгүй байх эрх, худал мэдээлэл тараах гэмт хэрэг, гүтгэх гэмт хэрэг
Бичигдсэн огноо
2021-09-01
Хуудсын тоо
16
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-09-21
Товч мэдээлэл үзсэн
142
Бүрэн эхээр нь үзсэн
5
Эшлэлийн тоо
19
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
М.Нямжаргал М.Оюунхорол ““Худал мэдээлэл тараах” гэмт хэргийн зарим асуудал, Эрүүгийн хууль дахь эрх зүйн зохицуулалт” (2021), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1358
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх