Бүтээлийн нэр
Монгол Улсын үндсэн хуулийн хяналтын объектыг сайжруулах арга зам: Онол, практикийн асуудал
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Үндсэн хуулийн процесс
Бүтээлийн товч
Монгол улсад Үндсэн хуулийг хамгаалан хэрэгжүүлэх баталгаа болох Үндсэн Хуулийн Цэцийг байгуулсан боловч Цэцийн хяналтын объект хязгаарлагдмал, хяналтын хэлбэр нь хуульчлагдаагүй учраас эрх зүйн тогтолцооны үндэс болох Үндсэн хууль бүрэн хэрэгжихгүй, хүний эрх зөрчигдсөн хэвээр байх явдал байсаар байна. Иймд “Монгол улсын Үндсэн хуулийн хяналтын объектыг сайжруулах арга зам: онол – практикийн асуудал” сэдвийн хүрээнд Үндсэн Хуулийн Цэцийн хяналтын объект, хэлбэрт онол – арга зүйн үүднээс дүн шинжилгээ хийж, хяналтын объектийг өргөжүүлж, хяналтын хэлбэрийг сайжруулах арга замыг тодорхойлох оролдлогыг норматив, герменевтик, харьцуулсан судлалын аргыг ашиглан хийв. “Монгол улсын Үндсэн хуулийн хяналтын объектыг сайжруулах арга зам: онол – практикийн асуудал” сэдэвт судалгааны ажил нь үндсэн хуулийн хяналтын механизмыг сайжруулахад онол – практикийн ач холбогдолтой гэж үзэж байна.
Түлхүүр үг
үндсэн хуульт ёс, үндсэн хуулийн хяналтын объект, хэм хэмжээний урьдчилсан хяналт, хийсвэр хяналт, тодорхой хяналт, негатив хяналт, иргэдийн өргөдөл
Бичигдсэн огноо
2022-11-30
Хуудсын тоо
18
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-02-05
Товч мэдээлэл үзсэн
240
Бүрэн эхээр нь үзсэн
7
Эшлэлийн тоо
16
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Х.Сэлэнгэ “Монгол Улсын үндсэн хуулийн хяналтын объектыг сайжруулах арга зам: Онол, практикийн асуудал” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1895
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

[1] Gerhard Robbers. An introduction to German Law. German.1998.p46

[2] https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=775 Сарантуяа Ц. Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэцийн онцлог, эрх зүйн харьцуулалт. УБ. х -4

[3] Сарантуяа Ц. Үндсэн хуулийн эрх зүйн процессын эрх зүй: суурь ойлголт, тулгамдсан асуудал. УБ. 2005. 113 – 141 –р тал

[4] Сарантуяа Ц. Үндсэн хуулийн эрх зүйн процессын эрх зүй: суурь ойлголт, тулгамдсан асуудал. УБ. 2005. 115 –р тал

[5] Сарантуяа Ц. Үндсэн хуулийн эрх зүйн процессын эрх зүй: суурь ойлголт, тулгамдсан асуудал. УБ. 2005. 118 –р тал

[6] Комментарий к Конституции Российской Федерафии. М: 2002 г, стр- 866

[7] Сарантуяа Ц. Үндсэн хуулийн эрх зүйн процессын эрх зүй: суурь ойлголт, тулгамдсан асуудал. УБ. 2005.  121 –р тал

[8] https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=775 Сарантуяа Ц. Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэцийн онцлог, эрх зүйн харьцуулалт. УБ. х -4

[9] Сарантуяа Ц. Үндсэн хуулийн эрх зүйн процессын эрх зүй: суурь ойлголт, тулгамдсан асуудал. УБ. 2005.  97–р тал

[10] https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=775 Сарантуяа Ц. Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэцийн онцлог, эрх зүйн харьцуулалт. УБ. х -2-3

[11] https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=622 О.Мөнхсайхан. Иргэний өргөдөл, мэдээлэлтэй холбоотой  Үндсэн Хуулийн Цэцийн бүрэн эрхийг оновчтой тодорхойлох боломж. Монгол Улсын хууль зүйн шинжлэх ухаан: өнөө ба ирээдүй. УБ. 2015.  х – 66

[12] док.проф. О. Мөнхсайхан “Иргэний өргөдөл, мэдээлэлтэй холбоотой  Үндсэн Хуулийн Цэцийн бүрэн эрхийг оновчтой тодорхойлох боломж” илтгэлээс

[13] Сарантуяа Ц. Үндсэн хуулийн эрх зүйн процессын эрх зүй: суурь ойлголт, тулгамдсан асуудал. УБ. 2005.  122–р тал

[14] https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=622 О.Мөнхсайхан. Иргэний өргөдөл, мэдээлэлтэй холбоотой  Үндсэн Хуулийн Цэцийн бүрэн эрхийг оновчтой тодорхойлох боломж. Монгол Улсын хууль зүйн шинжлэх ухаан: өнөө ба ирээдүй. УБ. 2015.  х – 66

[15] https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=622 О.Мөнхсайхан. Иргэний өргөдөл, мэдээлэлтэй холбоотой  Үндсэн Хуулийн Цэцийн бүрэн эрхийг оновчтой тодорхойлох боломж. Монгол Улсын хууль зүйн шинжлэх ухаан: өнөө ба ирээдүй. УБ. 2015.  х – 78

[16] https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=622 О.Мөнхсайхан. Иргэний өргөдөл, мэдээлэлтэй холбоотой  Үндсэн Хуулийн Цэцийн бүрэн эрхийг оновчтой тодорхойлох боломж. Монгол Улсын хууль зүйн шинжлэх ухаан: өнөө ба ирээдүй. УБ. 2015.  х – 78