Бүтээлийн нэр
ТӨРИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ, ЭРХ МЭДЛИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ
Бүтээлийн хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Бүтээлийн товч
Нийтийн захиргааны байгууллага болон засгийн газрын бус байгууллагуудын хамтран ажиллах хэд хэдэн хэлбэр байдаг. Монгол Улсын хувьд хамгийн их судлагдсан нь ТХХТ юм. Энэхүү судалгааны ажлын сэдэв нь үгзүйн хувьд тэдгээрийг мөн давхар илэрхийлдэг боловч энд ТХХТ-ийн тухай бус харин ЗЕХ-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3, 52 дугаар зүйлийн 52.2.2 дахь зохицуулалтын хүрээний асуудал судлагдана.
Өөрөөр хэлбэл, ТХХТ, концесс болоод судалгааны ажлын сэдэв дэх харилцаанууд нь бүгд нийтийн болон хувийн секторын хамтын ажиллагааны нэг хэлбэр хийгээд аль аль нь төрийн чиг үүргийг шилжүүлэн авч гүйцэтгэх харилцаа мөн боловч өөр хоорондоо тодорхой хэмжээний ялгаатай билээ. Чухам энэ зааг ялгааг гаргаж ирэхийн тулд агуулгын болон хэлбэрийн хувьд дэлгэрүүлэн судлах шаардлагатай.
Иймд судалгааны объект нь Монгол Улс болон тодорхой гадаад улсын эрх зүйн хэм хэмжээ, тэдгээрийн үндэслэл, түүнчлэн тус харилцааны эрх зүйн онолын үзэл баримтлалыг агуулсан доктринал эх сурвалжууд байна. Мөн тус харилцаан дахь “бусад этгээд” гэдэгт хууль буюу гэрээний үндсэн дээр төрийн гүйцэтгэх байгууллагын чиг үүрэг, эрх мэдлийг шилжүүлэн авч буй хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдүүдийг хамруулав. Ингэхдээ “ТББ”-г гол объект болголоо.
Түлхүүр үг
Төрийн гүйцэтгэх байгууллагын чиг үүрэг, эрх мэдлийг шилжүүлэх; төрийн чиг үүргийг шилжүүлэх; концесс; ТХХТ; хувьчлал; шилжүүлэн авсан этгээд; ЗЕХ-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3 дахь хэсэг; захиргааны гэрээ; ЗЕХ-ийн 52 дугаар зүйлийн 52.2.2 дахь хэсэг; чиг үүрэг, эрх мэдлийг зээлдүүлэх; Die Beleihung; чиг үүргийн зээл; чиг үүргийн хувьчлал
Бичигдсэн огноо
2018
Хуудсын тоо
60
Хэл
Монгол
Үнэ
Үнэгүй
Байршуулсан огноо
2019-02-25
Товч мэдээлэл үзсэн
4399
Бүрэн эхээр нь үзсэн
338
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn