Бүтээлийн нэр
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ХАРЬЦАНГУЙ БАЙХ ЗАРЧИМ
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Захиргаа
Бүтээлийн товч
Харьцангуй байх зарчим ньзахиргааны эрх зүйн чухал зарчмуудын нэг бөгөөд өдгөө маш олон оронд хэрэглэгдэж байна. Уг зарчим нь захиргааны байгууллагын аливаа шийдвэр, эрх хэмжээг хянах, түүнчлэн үр ашигтай захиргааны үйл ажиллагааг дэмжих, тодорхой зорилгуудад хүрэхийн тулд нийтийн хийгээд хувийн эрх ашгийн хоорондохбалансыг барих зэрэгт чухал хэрэгсэл болдог байна. Тус зарчим нь Монгол Улсын захиргааны эрх зүйд харьцангуй шинэ ойлголт учир Монгол Улсын захиргааны шүүхэд уг зарчмын ойлголт мөн хэрэглээ тодорхой бус байгаа юм. Тийм учир тус зарчмын ойлголт болонхэрэглээг судлах зайлшгүй шаардлага бий болж байна. Харьцангуй байх зарчим нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн эрх зүйд хэрэглэгддэг ч тус судалгааны ажилд зөвхөн захиргааны эрх зүй болон захиргааны шүүхэд хэрхэн хэрэглэгдэж ойлгогдож байгаа тухай багтаасан болно. Тийм учир тус ажил нь дараах агуулгыг хамарна: (i) Харьцангуй байх зарчмын онолын асуудал, нэн ялангуяа гол элементууд болон хэрэглээ; (ii) Харьцангуй байх зарчмын Захиргааны ерөнхий хуульд тусгагдсан агуулга болон захиргааны шүүх дэх хэрэглээ; мөн (iii) уг зарчмын тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд захиргааны байгууллагын нэг хэрэгсэл болохын хувьд харьцангуй байх зарчмын ач холбогдолыг гаргахыг хичээлээ.

The principle of proportionality is an important principle which is used in administrative law of many legal systems. It is considered as a significant tool to control administrative decisions, especially administrative discretion and balancing the public and private rights in order to achieve certain objectives which is crucial for effective public administration. This principle is comparatively new in administrative law of Mongolia. Thus the understanding and the application of the principle in administrative court of Mongolia is vague therefore it has to be analyzed. Therefore, this paper will discuss: (i) the theoretical concept of the principle of proportionality, mainly elements and the scope/field of applicability; (ii) the principle of proportionality in administrative law of Mongolia: content of the principle in administrative law and the applicability in administrative courts; and (iii) this paper will try to emphasize the relevance of the principle as a tool of the public administration in enhancing equitable and sustainable development.
Түлхүүр үг
Монгол Улсын захиргааны эрх зүй, Харьцангуй байх зарчим, Захиргааны ерөнхий хууль, Нийтийн захиргаа, Захиргааны байгууллага
Бичигдсэн огноо
2019.11.01
Хуудсын тоо
11
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-12-02
Товч мэдээлэл үзсэн
3352
Бүрэн эхээр нь үзсэн
39
Эшлэлийн тоо
31
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх