Бүтээлийн нэр
Монгол Улсын захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь нэхэмжлэлийн төрлүүд, тэдгээрт тавигдах урьдчилсан нөхцлийг ХБНГУ-ын Захиргааны шүүхийн тухай хуулийн жишээн дээр харьцуулах нь
Хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Салбар
Захиргааны процесс
Бүтээлийн товч
Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилгыг хангахын тулд сэдвийн доторх агуулгыг дараах байдлаар тоймлон авч үзэж болно: а) Манай улсын захиргааны процессын эрх зүйд нэхэмжлэл хэмээх нэн чухал институтыг хэрхэн ойлгох, эрх зүйн хамгаалалтын тогтолцоон дахь нэхэмжлэлийн үндсэн загвар; б) ЗХХШтХ-ийн үзэл баримтлалын дагуу нэхэмжлэлийн үндсэн загварын чухам аль загварын нэхэмжлэлийг захиргааны хэргийн шүүх хүлээн авах, тус хуулийн дагуу ямар төрлийн нэхэмжлэлийг Монгол улсын Захиргааны хэргийн шүүхэд хандан гаргах боломжтой тухай; в) тэдгээрт тавигдах нийтлэг хийгээд тусгай урьдчилсан нөхцлүүд; г) мөн түүнчлэн цаашид ЗХХШтХ-иар нэмж зохицуулах шаардлагатай нэхэмжлэлийн бусад төрлүүд, тэдгээрт тавигдах тусгай урьдчилсан нөхцлүүд.
Түлхүүр үг
Захиргааны процессын эрх зүй
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
ХБНГУ-ын Захиргааны шүүхийн тухай хууль
Нэхэмжлэлийн төрөл
Бичигдсэн огноо
2011 оны 4 дүгээр сарын 19
Хуудсын тоо
43
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2016-04-18
Товч мэдээлэл үзсэн
8521
Бүрэн эхээр нь үзсэн
1574
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх