Бүтээлийн нэр
Захиргааны ерөнхий хууль: боловсруулсан үе шат, үзэл баримтлал, хэрэгжилт, хүлээгдэж буй ач холбогдол
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Захиргааны эрх зүй
Бүтээлийн товч
1. БОЛОВСРУУЛАХ ҮЕ ШАТ
1.1. Захиргааны ерөнхий хууль боловсруулах ажлын тухай
1.1.1. Захиргааны ерөнхий хуулийн төслүүд
1.1.2. Анхны ажлын хэсэг (2011 оны 1 дүгээр 26-ны өдөр)
1.1.2.1. Төсөл боловсруулах судалгааны ажил эхлэхийн өмнө цугларсан байсан материалын жагсаалт
1.1.2.2. Хуулийн төсөл боловсруулах урьдач судалгааны ажлууд
1.1.2.3. Төсөл боловсруулах ажил

1.1.3 2012 оны 10 дугаар сарын 11-ний ажлын хэсэг
1.1.4. 2015 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн УИХ-аас байгуулсан ажлын хэсэг

2. ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
2.1.Хууль эх газрын эрх зүйн тогтолцоонд тулгуурласан байдал
2.2.Үзэл баримтлалын хураангуй
2.3.Захиргааны ерөнхий хуулийн зохицуулалтад хамаарах эсэх талаар хэлэлцэгдэж байсан зарим асуудлууд
2.4.Гадаад экспертүүдийн зөвлөгөө

3. ХУУЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ, ХЭРЭГЖИЛТ
3.1.1. Ерөнхий дүгнэлт
3.1.1.1. Захиргааны байгууллагын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаан дахь Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилт
3.1.1.2. Захиргааны хэргийн шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэглээ:
3.2.2. Тодорхой зүйл, заалттай холбогдох дүгнэлт
3.3.3. Санал

4. ЦААШИД ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ
Түлхүүр үг
Захиргааны эрх зүй, захиргааны ерөнхий хууль, захиргаан ерөнхий хуулийн боловсруулсан үе шат, захиргааны ерөнхий хуулийн үзэл баримтлал, ач холбогдол
Бичигдсэн огноо
2019-12-15
Хуудсын тоо
35
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-01-11
Товч мэдээлэл үзсэн
4495
Бүрэн эхээр нь үзсэн
158
Эшлэлийн тоо
72
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Ц.Цогт “Захиргааны ерөнхий хууль: боловсруулсан үе шат, үзэл баримтлал, хэрэгжилт, хүлээгдэж буй ач холбогдол” (2019), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/652
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх