Бүтээлийн нэр
ОХУ-ын Шүүгчийн ёс зүйн кодекс
Бүтээлийн хэлбэр
Хууль тогтоомж, эрх зүйн бусад актын орчуулга
Бүтээлийн товч
Хүний эрх, эрх чөлөөг шүүхээр хамгаалах ажлыг зөвхөн шударга, алагчлалгүй байдлын үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулдаг чадварлаг, хараат бус шүүх хангаж чадна. Ийм шүүх эрх мэдэл нь шүүгч бүр мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийг сахин биелүүлэх, үүргээ шударгаар, ухамсартайгаар гүйцэтгэх, шүүгчийн хувийн нэр төр, алдар хүнд болон шүүх эрх мэдлийн нэр хүнд, бүрэн эрхийг аль алиныг нь хадгалахад зохих ёсоор анхаарал тавихыг шаарддаг.
Шүүгчийн хараат бус байдал, халдашгүй байдал, шүүгчийг солихгүй байх баталгаа, тэдний үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцохыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх, материаллаг болон нийгмийн баталгааны өндөр түвшин нь шүүгчийн хувийн давуу тал биш, харин шударга ёсны зорилгыг хангах хэрэгсэл болох хууль ёсны, үндэслэлтэй, шударга шүүхийн шийдвэрийг гаргах зорилгыг хангах явдал юм.
ОХУ-ын шүүгчид ОХУ-ын Үндсэн хууль, ОХУ-ын шүүхийн тогтолцоо, шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль тогтоомж, олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим, хэм хэмжээг үндэслэн эрх бүхий, хараат бус шүүх хэрэг, маргааныг шударгаар, цаг тухайд нь хянан хэлэлцэх эрхийг хангах үүднээс энэхүү дүрмийг боловсруулж, тодорхой болгож, олон нийтийн шүүхэд итгэх итгэл, шударга ёсны чанарыг баталгаажуулах үндэс суурь болох шүүгчдийн ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоож, шударга ёсыг зохих ёсоор хэрэгжүүлэхэд нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлагаа ухамсарлан Шүүхийн ёс зүйн кодексыг хүлээн зөвшөөрч байна.
Түлхүүр үг
ОХУ-ын Шүүгчийн ёс зүйн кодекс, шүүгчийн ёс зүй, шүүгчдийн нийгэмлэг, ёс зүй, ёс суртахуун
Бичигдсэн огноо
2020.01.10
Хуудсын тоо
12
Хэл
Монгол
Үнэ
Үнэгүй
Байршуулсан огноо
2021-01-11
Товч мэдээлэл үзсэн
333
Бүрэн эхээр нь үзсэн
21
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn