2022 оны 7 дугаар сарын эрэлттэй бүтээл

1 week ago

Эрхэм уншигч та бүхэнд legaldata.mn -ний 2022 оны 7 дугаар сарын эрэлттэй 5 бүтээлийг танилцуулж байна:

1.Б.Тэлмэн

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигчийг компаниас хасах үндэслэл, түүний эрх зүйн зохицуулалт /Бакалаврын төгсөлтийн ажил/

2.Б.Бямбасүрэн

Хөдөлмөрийн эрх зүй дэх гэрээ хэлэлцээр, түүний зохицуулалт agreements of labor law and its regulation /Бакалаврын төгсөлтийн ажил/

3.П.Баттулга

Захиргааны эрх зүйн бодлого бодох аргачлал /ашигт малтмалын маргааны жишээн дээр/ /Гарын авлага, аргачлал/

4.Б.Хулан

Олон улсын арбитрын ажиллагаанд хөрөнгө оруулагчийг тодорхойлох нь /Бакалаврын төгсөлтийн ажил/

5.Э.Мөнхдаваа

Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх асуудал /Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл/

Бид эрэлттэй бүтээлийг шалгаруулахдаа тухайн сард уншсан хүний давтагдахгүй тоогоор тооцдог болно.