2024 оны 5 дугаар сарын эрэлттэй бүтээлийн чансаа

2 weeks ago

Легал дата шилдэг 100 бүтээлийн чансааг сүүлийн 30 болон 365 хоногийн хугацаагаар "нийт шинэ үзэлт" гэсэн хэмжүүрээр 7 хоног бүр шинэчлэн гаргаж байна. 

Шинэчилсэн чансаагаар 2024 оны 5 дугаар сарын эрэлттэй бүтээлүүдийг танилцуулж байна.

  1. Н.Отгонцэцэг (LL.B) - Шүүхийн шийдвэрт хийсэн философийн дүн шинжилгээ: “Эрдэнэт үйлдвэр”-ээс халагдсан ажилчдын хэрэг (2019) (Шүүмж)
  2. Л.Энхтайван (LL.M) - Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Эрх зүйн шүүмж)
  3. Б.Ариунзаяа (LL.M) - Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ (эрх зүйн шүүмж)
  4. Э.Мөнхдаваа (LL.M) - Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Төрийн албаны маргаан) (Эрх зүйн шүүмж)
  5. Н.Мөнхзул (LL.M) - Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний хил хязгаар (Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл)