Энхээгийн Батбаяр

Хууль зүйн доктор

Төгссөн сургууль:
Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Кубаний Улсын Их сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирал

Харагчууд овгийн Энхээгийн Батбаяр, хууль зүйн ухааны доктор /Ph.D/, дэд профессор.

Бүтээлийн тоо: 6

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 29696

Бүтээлүүд уншигдсан: 1177

Зохиогчийн профайл үзсэн: 3851

Зохиогчийн бүтээлүүд